what a pity là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈpɪ.ti/
Hoa Kỳ[ˈpɪ.ti]

Danh từ[sửa]

pity /ˈpɪ.ti/

Xem thêm: under your spell là gì

Bạn đang xem: what a pity là gì

 1. lòng thương e, lòng thương xót, lòng trắc ẩn.
  to take (have) pity on someone; vĩ đại feel pity for someone — thương xót ai, thương e ai, động lòng trắc ẩn so với ai
  for pity's sake — vì như thế lòng thương hại
  out of pity — vì như thế lòng trắc ẩn
 2. Điều xứng đáng thương e, điều không mong muốn.
  what a pity! — thiệt xứng đáng tiếc!
  the pity is that... — điều không mong muốn là...
  it's a thousand pities that... — cực kỳ không mong muốn là...

Ngoại động từ[sửa]

pity ngoại động từ /ˈpɪ.ti/

 1. Thương e, thương xót, động lòng trắc ẩn so với.
  he is much vĩ đại be pitied — thằng thân phụ thiệt xứng đáng thương hại

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "pity", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)