what with là gì

Thông dụng

Đại kể từ nghi ngại vấn

Gì, thế nào
what is he like?
nó như vậy nào?
What's the matter?
Cái gì thế?
What's your name?
Tên anh là gì?
Sao, vậy thì sao
so what?
như vậy thì thực hiện khuôn mẫu gì?, như thế thì nghĩ về thực hiện sao?
well, what of it?
ừ, thế thì đã trải sao?

Đại kể từ cảm thán

Biết bao!, thực hiện sao!
what he has suffered!
nó khổ cực biết bao!

Đại kể từ quan liêu hệ

Cái nhưng mà, điều nhưng mà, người nhưng mà, khuôn mẫu gì
he obtained what he needed
nó được khuôn mẫu nhưng mà nó cần
what he did, he did well
nó đang được thao tác gì thì đều thực hiện tốt
happen what may
dù xẩy ra đồ vật gi, cho dù ở nhập yếu tố hoàn cảnh nào là lên đường nữa

Tính từ

Nào?, gì?
what new?
tin tức gì?
what books have you read?
anh đang được phát âm những sách nào?
Biết bao!, thực hiện sao!
what an intelligent boy he is!
đứa nhỏ xíu mới mẻ lanh lợi thực hiện sao!
what a queer idea!
ý con kiến kỳ quặc thực hiện sao!
what a beautiful view
cảnh đẹp nhất thực hiện sao
Nào, mà
I don't know by what train I shall go
tôi không biết tiếp tục lên đường xe pháo lửa nào
I shall incur what expenses will be necessary
tôi tiếp tục gánh toàn bộ những khoản chi tiêu cần thiết thiết

Cấu trúc kể từ

what about?
có thông tin gì về... không?
Anh nghĩ về sao?
what about a cup of tea?
làm chén nước trà nhé, anh nghĩ về sao?
what ever for?
nhưng vì sao chứ?
what if he refuses to tát answer?
nếu nó kể từ chối ko vấn đáp thì sao?
what of?
ra sao?, thế nào?
what of that?
cái ê rời khỏi sao?
and what have you
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) và toàn bộ những đồ vật gi không giống và một loại như thế
and what not
và gì gì nữa; vân vân
but what
(thông tục) trừ khuôn mẫu nhưng mà, nhưng mà... không
there wasn't a day but what it rained
chẳng với ngày nào là nhưng mà ko mưa
he had no weapons but what he carried with him
nó không tồn tại một loại tranh bị nào là không giống ngoài khuôn mẫu nhưng mà nó đem theo
I know what
(thông tục) tôi với cùng một chủ kiến mới
I'll tell you what
Tôi tiếp tục mang đến anh rõ rệt sự thật; tôisẽ chỉ mang đến anh nên thực hiện thế nào
to tát know what's what
có trí suy xét, biết khuôn mẫu hoặc khuôn mẫu dở; hiểu rõ sự tình
what with...and what with...
một là vì thế... nhị là vì thế...; tự một phía thì... một phía thì; phần thì... phần thì...