who là gì trong tiếng anh

Bản dịch

Who will let bầm know ______________ ?

expand_more Ai tiếp tục thông tin mang lại tôi biết __________?

Bạn đang xem: who là gì trong tiếng anh

Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!

Ai tuy nhiên chất lượng tốt thế? Chúc mừng các bạn đang được triển khai xong chất lượng tốt bài bác đua nhé!

Tại phía trên ai là kẻ Chịu trách cứ nhiệm?

Ví dụ về phong thái dùng

Who supplies the energy, broadband and home page phone?

Đơn vị nào là hỗ trợ những mối cung cấp tích điện, cáp quang quẻ và điện thoại thông minh nhà?

Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!

Ai tuy nhiên chất lượng tốt thế? Chúc mừng các bạn đang được triển khai xong chất lượng tốt bài bác đua nhé!

In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.

Xem thêm: quiz nghĩa là gì

Tôi thấy rằng... là một trong những nhân viên cấp dưới rất siêng chỉ và nỗ lực, luôn luôn thâu tóm được việc làm cần thiết thực hiện là gì.

Who lives upstairs/downstairs/next door?

Ai sinh sống trên tầng trên/ tầng dưới/ mặt mày cạnh?

Who will let bầm know ______________ ?

Ai tiếp tục thông tin mang lại tôi biết __________?

Who is in charge here?

Xem thêm: welding là gì

Ở phía trên ai là kẻ Chịu trách cứ nhiệm?

In this letter I would lượt thích đồ sộ express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution đồ sộ the work of my group.

Tôi rất rất vinh diệu được ghi chép thư trình làng mang lại... ... là một trong những thanh niên trẻ con sáng ý, và tôi rất rất trân trọng những góp sức tuy nhiên cậu ấy đưa đến mang lại toàn đội/công ty.