why not nghĩa là gì

Why not start by noting which foreign languages are commonly spoken in your territory?

Tại sao không chính thức bằng phương pháp nhằm ý coi những người dân sinh sống nhập điểm chúng ta thông thường rằng những loại giờ nào?

Bạn đang xem: why not nghĩa là gì

So I thought, well, if comparative reading works for research, why not vì thế it in daily life too?

Nên tôi nhận định rằng, nếu như gọi đối chiếu hiệu suất cao với việc phân tích, vì sao lại ko hiệu suất cao nhập cuộc sống thường ngày thông thường ngày?

In fact why not build him a brand-new church?

Đúng rộng lớn tại sao không xây mang lại hắn một chiếc nhà thời thánh mới mẻ toanh?

Why not use a collective noun lượt thích ‘gene complex’?

Tại sao tất cả chúng ta không dùng một danh kể từ giao hội như “phức phù hợp gen”?

And that's when I decided, why not throw a party?

Đó là khi tôi đưa ra quyết định, tại sao không tổ chức triển khai một trong những buổi tiệc?

Better yet, why not try to tát replace it with something more positive and appropriate?

Tốt rộng lớn tất cả chúng ta nên nghĩ về cho tới những điều tích đặc biệt và phù hợp.

Why not try that when you feel as though you are going to tát hit someone?

Tại sao không demo như thế Lúc cậu cảm nhận thấy chuẩn bị tấn công ai đó?

Why not pray for a windfall?

Sao không cầu van một điều may mắn?

Why not you?

Tại sao ko nên là anh?

Why not examine what the next article says on this subject?

Hãy đánh giá những gì bài bác tiếp nói tới vấn đề này.

Why not read Matthew chapters 5 through 7 once again carefully and prayerfully?

Sao chúng ta không coi kỹ lại chương 5 cho tới 7 của sách Ma-thi-ơ?

Why not put that around me?

Tại sao nường không quàng nó nhập người tớ đi?

Why, or why not?

Xem thêm: knee high to a grasshopper là gì

Tại sao với, hoặc tại sao không?

President: Why not just wait until after that one?

Tổng thống: Tại sao không đợi cho tới ngày mai?

So why not make April and May 1996 outstanding months for magazine distribution?

Vậy sao tớ không dành riêng rời khỏi tháng bốn và mon 5 năm 1996 là những mon đặc trưng nhằm phân vạc tạp chí?

Why not ask one of Jehovah’s Witnesses to tát make it possible for you to tát view this video?

Sao không căn vặn Nhân Chứng Giê-hô-va cho mình coi phim này?

Well, why not?

Vâng, tại sao lại không chứ?

If you wonder how a dish flavored with peanut butter tastes, why not try making one?

Nếu chúng ta tự động căn vặn ko biết thức ăn trộn với bơ hạt lạc với mùi vị thơm và ngon thế nào là, sao chúng ta không demo thực hiện một lần?

And why not?

tại sao không?

Then I thought, " Why not make a Google Map, but in the physical world? "

Sau ê tôi nghĩ về, " Tại sao bản thân ko thực hiện một Google Map nhập trái đất thực nhỉ?

Why not ask the Witnesses for ‘a reason for the hope in them’?

Sao chúng ta không đòi hỏi Nhân Chứng lý giải ‘lý vì thế nào là bọn họ với kỳ vọng đó’?

So why not this many people?

Vậy vì sao nhiều người ko thể?

If you wish to tát practice religion that pleases God, why not get better acquainted with Jehovah’s Witnesses?

Nếu bạn thích thực hành thực tế một tôn giáo thực hiện thỏa mãn Đức Chúa Trời, mời mọc chúng ta hãy thích nghi với Nhân-chứng Giê-hô-va.

Why not tell her you're an astronaut?

Xem thêm: be strong là gì

Sao không rằng với u anh là phi hành gia luôn luôn đi?

But rather than thở expecting a miraculous revelation from God, why not look at the matter objectively?

Nhưng tại sao chúng ta không đánh giá yếu tố một cơ hội khách hàng quan lại, thay cho mong chờ một sự đem khải ảo diệu của Đức Chúa Trời?