willpower là gì

Từ điển hé Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

willpower

Bạn đang xem: willpower là gì

  1. Ý chí.
  2. Giàu ý chí hơn; cao ý chí.

Mục kể từ này được ghi chép người sử dụng mẫu, và hoàn toàn có thể còn nguyên sơ. quý khách hàng hoàn toàn có thể viết xẻ sung.
(Xin coi phần trợ canh ty nhằm hiểu biết thêm về kiểu cách sửa thay đổi mục kể từ.)

Xem thêm: drop in the bucket là gì

Xem thêm: crotch là gì

Lấy kể từ “https://9film.edu.vn/w/index.php?title=willpower&oldid=2009752”