wordy là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'wə:di/

Bạn đang xem: wordy là gì

Thêm nhập tự điển của tôi

chưa đem công ty đề
 • tính từ

  dài dòng

  a wordy telegram

  bức năng lượng điện nhiều năm dòng

  Xem thêm: dream of là gì

  wordy person

  người trình bày dài

 • khẩu, (bằng) miệng

  a wordy battle

  Xem thêm: better nghĩa là gì

  một cuộc đấu khẩuTừ vựng giờ Anh theo dõi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản