workmanship là gì

Công cụ cá nhân
 • /´wə:kmənʃip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tài nghệ, sự khéo léo
  articles of poor workmanship
  sản phẩm thực hiện xấu
  Tay nghề ngỗng (công nhân)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự lành lặn nghề
  tay nghề ngỗng cao
  trình chừng thường xuyên môn

  Kỹ thuật cộng đồng

  chất lượng công tác
  chất lượng ganh đua công
  tay nghề
  faulty workmanship
  tay nghề ngỗng xoàng hóa học lượng
  Quality of Materials and Workmanship
  chất lượng vật tư và tay nghề
  Workmanship, Quality of
  chất lượng tay nghề

  Kinh tế

  sự khéo
  sự tinh anh xảo
  tay nghề
  tay nghề ngỗng (của công nhân)

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  artisanship , artistry , artwork , craft , design , expertise , handicraft , handiwork , know-how * , skill , skillfulness , technique , craftsmanship , ability , performance , quality

  Bạn đang xem: workmanship là gì

  Xem thêm: lady nghĩa là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ