works out là gì

Work out là gì? Ý nghĩa thông thườn nhất lúc nhắc cho tới phrasal verb này này đó là hành vi “rèn luyện thể thao”, ám chỉ những bài xích tập luyện thể thao nâng lên sức mạnh. Thực hóa học, “work out” còn đem nhiều ý nghĩa sâu sắc không giống tuy nhiên nhiều người còn chưa chắc chắn. Để nắm rõ rộng lớn về cụm động kể từ này, nằm trong Tiếng Anh tiếp xúc Langmaster tìm hiểu thêm ngay lập tức nội dung bài viết sau.

1. Work out là gì? 

Work out tức thị gì?
Work out tức thị gì?

Theo tự vị Oxford, “work out” là một trong những cụm từ rất nhiều nghĩa. Trong từng toàn cảnh cùng theo với đối tượng người tiêu dùng không giống nhau, phrasal verb này tiếp tục mang trong mình 1 ý nghĩa sâu sắc không giống nhau. Dưới đấy là 2 đường nét nghĩa của “work out” theo đòi Oxford Learner’s Dictionaries:

Bạn đang xem: works out là gì

 • To train the toàn thân by physical exercise

Ý nghĩa thứ nhất và phổ cập nhất của “work out” Khi đứng một mình và ko đi kèm theo với something hoặc somebody theo đòi tự vị Oxford là được dùng để làm chỉ hành vi tập luyện khung hình vày những bài xích tập luyện thể thao.

Ví dụ: She works out at the thể hình every morning. (Cô ấy luyện tập ở chống thể hình hằng ngày.)

 • ​To develop in a successful way

Tạm dịch là dùng để làm chỉ sự trở nên tân tiến một cơ hội thành công xuất sắc. 

Ví dụ: Despite the challenges, their business plan worked out perfectly. (Mặc cho dù bắt gặp nhiều thách thức tuy nhiên plan sale của mình vẫn trở nên tân tiến thành công xuất sắc.)

test khả năng

2. Cấu trúc của Work out 

Cấu trúc của Work out
Cấu trúc của Work out

2.1 Work out (at/to something) 

 • If something works out at something, you calculate that it will be a particular amount

Tạm hiểu là lúc ‘work out” chuồn với giới kể từ at hoặc to tát, nó ý nghĩa chỉ ra rằng thành quả sau cùng sau khoản thời gian vẫn đo lường với cùng một số lượng ví dụ. cũng có thể hiểu thời gian nhanh là “tính rời khỏi là”, “giá trị khoảng”.

Ví dụ: The total bill works out at $50 per person. (Tổng hóa đơn tính rời khỏi là $50 từng người.)

2.2 Work out somebody / work somebody out 

 • To understand somebody’s character

Tạm dịch là dùng để làm chỉ hành vi hiểu rõ sâu xa tính cơ hội của một ai cơ.

Ví dụ: I can’t work him out; he’s very mysterious. (Tôi ko thể hiểu anh ấy; anh ấy rất rất bí mật.)

2.3 Work out something / work something out 

 • To calculate something

Tạm dịch là nhằm chỉ hành vi đo lường đồ vật gi cơ.

Ví dụ: We need to tát work out the total cost of the trip in this morning. (Chúng tao cần thiết đo lường tổng ngân sách của chuyến hành trình vô sáng sủa ni.)

 • To find the answer to tát something

Tạm dịch là chỉ hành vi thám thính câu vấn đáp của điều gì cơ.

Ví dụ: She finally worked out the solution to tát the problem. (Cô ấy sau cùng vẫn thám thính rời khỏi biện pháp cho tới yếu tố.)

 • To plan or think of something

Tạm dịch là nhằm chỉ sinh hoạt lên plan hoặc tâm lý về điều gì cơ.

Ví dụ: They worked out a plan to tát improve the business. (Họ vẫn lên plan nhằm nâng cao việc làm sale.)

 •  To remove all the coal, minerals, etc. from a mine over a period of time

Tạm dịch là nhằm chỉ hành vi dịch rời toàn bộ kêu ca, tài nguyên thoát khỏi mỏ sau đó 1 khoảng tầm thời hạn. Với cách sử dụng này, work out thông thường được sử dụng ở dạng thụ động là worked-out. 

Ví dụ: The mine was completely worked out years ago. (Mỏ và được khai quật không còn từ rất nhiều năm trước đó.)

Xem thêm:

=> TURN DOWN LÀ GÌ? CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ CÁC CỤM TỪ VỚI TURN DOWN

=> DO AWAY WITH LÀ GÌ? CÁC CÁCH DÙNG VỚI DO AWAY WITH CHI TIẾT NHẤT

3. Từ đồng nghĩa tương quan với Work out 

3.1 Đồng nghĩa với “rèn luyện cơ thể”

Đồng nghĩa với “rèn luyện cơ thể”
Đồng nghĩa với “rèn luyện cơ thể”
 • Exercise

Ví dụ: She exercises at the thể hình every morning. (Cô ấy tập luyện thể thao ở chống thể hình hằng ngày.)

 • Train

Ví dụ: He trains for the marathon every day. (Anh ấy rèn luyện cho tới cuộc thi đua marathon từng ngày.)

 • Practice

Ví dụ: He practices daily to tát stay fit. (Anh ấy luyện tập từng ngày để lưu lại dáng vẻ.)

3.2 Đồng nghĩa với “phát triển trở thành công”

Đồng nghĩa với “phát triển trở thành công”
Đồng nghĩa với “phát triển trở thành công”
 • Succeed

Ví dụ: Despite the challenges, their business plan succeeded. (Mặc dù cho có nhiều thử thách, plan sale của mình vẫn thành công xuất sắc.)

 • Flourish

Ví dụ: The new policy helped the company flourish. (Chính sách mới mẻ đã hỗ trợ công ty lớn trở nên tân tiến uy lực.)

 • Advance

Ví dụ: His career advanced rapidly. (Sự nghiệp của anh ấy ấy thăng tiến bộ nhanh gọn.)

3.3 Đồng nghĩa với “tính toán”

Đồng nghĩa với “tính toán”
Đồng nghĩa với “tính toán”
 • Calculate

Ví dụ: We need to tát calculate the total cost of the trip. (Chúng tao cần thiết đo lường tổng ngân sách của chuyến hành trình.)

 • Compute

Ví dụ: They computed the budget for the new project. (Họ vẫn đo lường ngân sách cho tới dự án công trình mới mẻ.)

 • Estimate

Ví dụ: She estimated the expenses for the sự kiện. (Cô ấy dự trù ngân sách cho việc khiếu nại.)

3.4 Đồng nghĩa với “thấu hiểu ai đó”

Đồng nghĩa với “thấu hiểu ai đó”
Đồng nghĩa với “thấu hiểu ai đó”
 • Understand

Ví dụ: I can’t understand him; he’s very mysterious. (Tôi ko thể hiểu anh ấy; anh ấy rất rất bí mật.)

 • Figure

Ví dụ: She finally figured him out after several months. (Cuối nằm trong cô ấy cũng nắm chắc anh ấy sau vài ba mon.)

 • Comprehend

Ví dụ: It's hard to tát comprehend his motivations. (Thật khó khăn nhằm nắm chắc mô tơ của anh ấy ấy.)

3.5 Đồng nghĩa với “tìm rời khỏi biện pháp, câu trả lời”

Đồng nghĩa với “tìm rời khỏi biện pháp, câu trả lời”
Đồng nghĩa với “tìm rời khỏi biện pháp, câu trả lời”
 • Solve

Ví dụ: She solved the mystery after many attempts. (Cô ấy vẫn giải quyết và xử lý được bí mật sau nhiều nỗ lực.)

 • Resolve

Ví dụ: They resolved the issue quickly. (Họ vẫn giải quyết và xử lý yếu tố một cơ hội nhanh gọn.)

 • Clarify

Ví dụ: She clarified the confusing instructions. (Cô ấy đã trải rõ ràng những chỉ dẫn tạo ra lầm lẫn.)

3.6 Đồng nghĩa với “lập tiếp hoạch”

Đồng nghĩa với “lập tiếp hoạch”
Đồng nghĩa với “lập tiếp hoạch”
 • Plan

Ví dụ: They planned the sự kiện meticulously. (Họ vẫn lên plan cho việc khiếu nại một cơ hội chi tiết.)

 • Organize

Ví dụ: She organized the entire chiến dịch. (Cô ấy vẫn tổ chức triển khai toàn cỗ chiến dịch.)

 • Map

Ví dụ: He mapped out the steps needed to tát achieve the goal. (Anh ấy vẫn vạch rời khỏi quá trình quan trọng nhằm đạt được tiềm năng.)

Xem thêm: BREAK THROUGH LÀ GÌ? TẤT TẦN TẬT CÁC CÁCH DÙNG CỦA BREAK THROUGH

4. Các cụm kể từ thông thường lầm lẫn với Work out 

Dưới đấy là những cụm kể từ nằm trong sở hữu sự xuất hiện nay của “work” và “out”. Tuy nhiên Khi đáo trật tự, những cụm kể từ này sẽ sở hữu ý nghĩa sâu sắc trọn vẹn không giống với “work out” tuy nhiên nhiều lúc vẫn bị lầm lẫn.

Xem thêm: Khám phá sảnh casino tại kubet – Trải nghiệm đẳng cấp dành cho người chơi

 • Out of work 

Out of work là gì? Đây là cụm động kể từ dùng để làm chỉ biểu hiện không tồn tại việc thực hiện hoặc thất nghiệp.

Ví dụ: He has been out of work for six months. (Anh ấy vẫn thất nghiệp sáu mon rồi.)

 • Fit out works

Fit out works là gì? Cụm danh kể từ này là việc phối kết hợp của fit out (hoạt động tiến hành, design nội thất) và works (các công việc), rất có thể hiểu “fit out works” là ý chỉ những việc làm chuẩn bị, lắp ráp những vũ khí, thiết kế bên trong quan trọng cho 1 không khí.

Ví dụ: The construction company completed the fit out works for the new corporate headquarters, including installing office furniture, lighting, and IT infrastructure. (Công ty kiến thiết vẫn hoàn thành xong việc làm chuẩn bị cho tới trụ sở chủ yếu mới mẻ, bao hàm lắp ráp thiết kế bên trong văn chống, khối hệ thống thắp sáng và hạ tầng công nghệ thông tin.)

 • Work flat out

Cụm kể từ này còn có nhiều người tiếp tục lầm lẫn với “work something out”, tuy nhiên thực tế nó ý nghĩa trọn vẹn không giống với những ý nghĩa sâu sắc tuy nhiên Langmaster vẫn trình diễn bên trên. Vậy “work flat out là gì?”

 "Work flat out" tức thị thao tác làm việc rất là bản thân, chịu thương chịu khó và nhanh gọn nhằm hoàn thành xong một trách nhiệm hoặc đạt được tiềm năng.

Ví dụ: We had to tát work flat out to tát meet the deadline. (Chúng tôi nên thao tác làm việc rất là bản thân nhằm kịp lúc hạn.)

khóa học tập offline

5. Phân biệt Work out, Figure out và Find out

Phân biệt Work out, Figure out và Find out
Phân biệt Work out, Figure out và Find out
 • Work out

Nhấn mạnh vô quy trình đo lường, giải quyết và xử lý yếu tố hoặc trở nên tân tiến thành công xuất sắc.

Ví dụ: We need to tát work out the logistics for the sự kiện. (Chúng tao cần thiết giải quyết và xử lý những yếu tố phục vụ hầu cần cho việc khiếu nại.)

 • Figure out

Nhấn mạnh vô quy trình tâm lý và hiểu rời khỏi biện pháp hoặc ý nghĩa sâu sắc của một yếu tố.

Ví dụ: I can’t figure out why the computer isn’t working. (Tôi ko thể hiểu vì sao PC lại ko sinh hoạt.)

 • Find out

Nhấn mạnh vô việc thám thính tìm tòi và phân phát xuất hiện vấn đề mới mẻ.

Ví dụ: She found out about the surprise buổi tiệc ngọt from a friend. (Cô ấy vẫn phân phát hiện nay về buổi tiệc bất thần từ là 1 người các bạn.)

6. Đoạn đối thoại kiểu mẫu dùng Work out

Linh: Hey Luân, I'm calculating the expenses for the trip to tát Đà Lạt. Can you help mạ a bit?

Luan: Sure, Linh. What vì thế you need help with?

Linh: I'm working out the total cost for everything, including bus tickets, accommodation, and meals to tát estimate the budget which each person needs to tát prepare. Can you kiểm tra if I'm missing any expenses and see my estimates are reasonable?

Luan: Got it. Let mạ see... How many people have confirmed they are going?

Linh: There are a total of 6 people.

Luan: Hmm, from our mạng internet research yesterday, bus tickets are around 200,000 VND per person. If we choose the homestay we looked at this morning, it will cost about 400,000 VND per person for 2 nights. Meals should be around 150,000 to tát 200,000 VND per meal per person. Renting three motorbikes lượt thích we did last time will be 900,000 VND for 2 days. Let mạ vì thế the math... So the total cost will work out to tát about 1,700,000 VND.

Linh: Oh, that doesn't exceed our budget then. To be safe, each person should prepare around 2,000,000 VND, right?

Luan: I think ví too. The important thing is that we need to tát work out a detailed plan carefully to tát know exactly how we'll spend our money.

Linh: Okay. Thanks a lot, Luân. It's great to tát have your help!

Luan: No problem, Linh. Everyone needs to tát take responsibility for this trip. Hopefully, we'll enjoy a wonderful time in that dreamy thành phố.

Linh: I hope ví too. I'm ví excited!

Dich:

Linh: Hey Luân, tớ đang được đo lường test ngân sách cho tới chuyến hành trình Đà Lạt. Cậu rất có thể hùn tớ một chút ít không?

Luân: Được thôi, Linh. Cậu cần thiết tớ hùn gì?

Linh: Tớ đang được work out tổng ngân sách cho tới toàn bộ tất cả, bao hàm vé xe pháo, địa điểm ở và ăn uống hàng ngày nhằm dự trù trước ngân sách cần thiết sẵn sàng cho tới từng người. Cậu coi test hùn tớ không đủ ngân sách này ko và dự trù của tớ sở hữu phù hợp không?

Luân: Hiểu rồi. Để tớ coi này... Nhóm bản thân từng nào người xác nhận tiếp tục chuồn rồi nhỉ?

Linh: Tổng nằm trong là 6 người.

Luân: Ừm, ngày hôm qua tất cả chúng ta tham khảo bên trên Internet thì vé xe pháo tiếp tục tầm 200.000 một người này. Nếu tất cả chúng ta lựa chọn homestay vẫn coi sáng sủa này thì ngân sách tiếp tục khoảng tầm 400.000 một người cho tới 2 tối. chén nốc cứng cáp khoảng tầm 150.000 - 200.000 từng bữa cho 1 người. Tiền mượn xe máy 3 cái như phen trước tất cả chúng ta chuồn được xem là 900.000 cho tới 2 ngày. Để tớ tính test... Vậy tổng ngân sách tiếp tục work out khoảng tầm 1.700.000.

Linh: Ồ, thế thì ko vượt lên ngân sách của tất cả chúng ta rồi. Để đáng tin cậy thì từng người sẵn sàng khoảng tầm 2.000.000 nhỉ?

Luân: Mình cũng suy nghĩ vậy. Mà cần thiết là tất cả chúng ta cần thiết lập plan ví dụ nhằm hiểu rõ bản thân tiếp tục đầu tư thế nào.

Linh: Ok. Cảm ơn cậu nhiều nhé, Luân. Thật may là sở hữu cậu giúp!

Luân: Không sở hữu gì đâu, Lan. Chuyến chuồn này toàn bộ đều nên sở hữu trách cứ nhiệm tuy nhiên. Mong là tất cả chúng ta tiếp tục tận thưởng khoảng tầm thời hạn tuyệt hảo ở TP.HCM mơ mộng ấy.

Linh: Mình cũng mong chờ vậy. Háo hức quá!

7. Bài tập luyện về cụm kể từ Work out sở hữu đáp án chi tiết

Bài tập: Điền work out, figure out hoặc find out vô địa điểm rỗng tuếch.

Xem thêm: adviser là gì

 1. After several attempts, she finally ____ how to tát fix the broken machine.
 2. We need to tát ____ the total cost of the project before we proceed.
 3. Can you ____ what time the meeting starts tomorrow?
 4. It took mạ a while to tát ____ the solution to tát the puzzle.
 5. I just ____ that the concert has been canceled.
 6. He goes to tát the thể hình every morning to tát ____.
 7. Let's ____ the logistics for the sự kiện to tát ensure everything runs smoothly.
 8. They ____ that their favorite restaurant has closed down.
 9. She managed to tát ____ what was wrong with the computer.
 10. Everything will ____ fine if we follow the plan.

Đáp án:

 1. figure out
 2. work out
 3. find out
 4. figure out
 5. found out
 6. work out
 7. work out
 8. found out
 9. figure out
 10. work out

TÌM HIỂU THÊM:

 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc nói riêng cho tất cả những người chuồn làm
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc cho tới doanh nghiệp

Trên đấy là tổ hợp vấn đề vấn đáp cho tới câu hỏi “work out là gì” mà chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm. Hãy thực hành thực tế và áp dụng đôi khi phrasal verb với verb thông thường xuyên vô tiếp xúc tiếp tục giúp đỡ bạn đa dạng mẫu mã rộng lớn vô cơ hội diễn tả. Hình như, nếu khách hàng đang được thám thính khóa đào tạo nước ngoài ngữ với quãng thời gian chuyên nghiệp và nghề giáo có tính chuyên nghiệp, hãy nhập cuộc những lớp học tập của Tiếng Anh tiếp xúc Langmaster ngay lập tức ngày hôm nay.