ý thức tiếng anh là gì

VIETNAMESE

ý thức

Bạn đang xem: ý thức tiếng anh là gì

nhận thức

Ý thức là việc trí tuệ trúng đắn, biểu lộ vì chưng thái phỏng, hành vi rất cần được với.

1.

Hầu không còn người xem không đủ ý thức trong các công việc đảm bảo môi trường xung quanh.

Most people still lack awareness in protecting the environment.

Xem thêm: comic nghĩa là gì

2.

Ngày càng có không ít người ý thức về côn trùng contact thân ái chính sách ăn uống hàng ngày và sức mạnh.

More and more people are aware of the links between diet and health.

Awareness và perception đều Tức là ý thức tuy nhiên bọn chúng có một số khác lạ như sau:

Awareness: trí tuệ và với kiến thức và kỹ năng về đồ vật gi đó

Xem thêm: thông điệp tiếng anh là gì

Ví dụ: This chiến dịch is to lớn raise awareness about gender discrimination. (Chiến dịch này nhằm mục đích nâng lên trí tuệ về phân biệt nam nữ.)

Perception: trí tuệ thiên về cảm nhận

Ví dụ: People's perceptions of this town have changed radically. (Nhận thức của những người dân về thị xã này vẫn thay cho thay đổi trọn vẹn.)