yams nghĩa là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/jæm/

Bạn đang xem: yams nghĩa là gì

Thêm vô tự vị của tôi

chưa sở hữu công ty đề

  Từ ngay gần giống

  yammer


Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo dõi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản