year nghĩa là gì

Công cụ cá nhân
 • /jə:/

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  năm
  commercial year
  (toán kinh tế tài chính ) năm thương nghiệp (360 ngày)
  fiscal year
  năm tài chính
  leap year
  năm nhuận
  light year
  (thiên văn ) năm ánh sáng
  sidereal year
  năm ngoài hành tinh (365 ngày)

  Kỹ thuật cộng đồng

  năm

  Kinh tế

  năm
  niên độ
  policy year
  niên phỏng của đơn bảo hiểm
  tài khóa
  bank year
  tài khóa ngân hàng
  current year
  tài khóa này
  end of the financial year
  cuối năm tài khóa
  end of the financial year
  cuối tài khóa
  financial year
  năm report tài khóa
  fiscal year
  năm tiếp tóan tài khóa
  fiscal year
  năm ngân sách tài khóa
  last financial year
  tài khóa một vừa hai phải qua
  past year
  tài khóa trước
  preceding fiscal year
  tài khóa trước
  second half (year)
  nửa năm cuối (của tài khóa)
  year-end closing
  sự kết thúc đẩy tài khóa
  year-end dividend
  cổ tức thời điểm cuối năm, cuối tài khóa
  year-end file
  hồ sơ của tài khóa hiện nay hành
  year-end stock-taking
  việc kiểm kê cuối tài khóa, cuối năm
  year-to-year
  cộng dồn bên trên tài khóa từng năm

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Bạn đang xem: year nghĩa là gì

  Xem thêm: dream of là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ