yes nghĩa là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/jes/

Bạn đang xem: yes nghĩa là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa với ngôi nhà đề
 • phó từ

  vâng, cần, dạ, được, ừ, với, với chứ

  to say yes or no

  nói với hoặc không; trình bày được hoặc không

  Xem thêm: hold your breath là gì

  You didn't see him? - yes I did

  anh ko thấy nó à? với chứ

 • danh từ

  tiếng vâng dạ, giờ ừ phải

  Xem thêm: low hanging fruit là gì

  Từ ngay gần giống

  yesterday oh yes eyesight eyesore yeses


Từ vựng giờ Anh theo gót ngôi nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản