you tiếng việt là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

Trọng âm:

 • IPA: /ˈjuː/ (Anh), /ˈju/ (Mỹ)
Luân Đôn, Anh (nữ giới)[ˈjuː]
Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)[ˈju]

Không trọng âm:

Bạn đang xem: you tiếng việt là gì

 • IPA: /jə/
Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)[jə]

Khi này you đứng sau /t/, /d/, /s/, hoặc /z/, những phụ âm này rất có thể thông liền với /j/ nhập you trở nên /ʧ/, /ʤ/, /ʃ/, hoặc /ʒ/, tùy phụ âm cuối. Thông thường sự đổi khác này được viết lách xuống, tỉ dụ như gotcha (got + you).

Từ đồng âm[sửa]

 • ewe, u, yew, hew, hue (các giọng bỏ dở /h/)

Từ nguyên[sửa]

Từ:

Xem thêm: principal payment là gì

 • giờ Anh trung đại you
 • yow
 • ȝow, tiềm năng cơ hội của ye, từ:
  • giờ Anh cổ ēow
  • īow (“vị cơ hội của ġē”), kể từ giờ Tây Giéc-manh nguyên vẹn thủy *iwwiz (“vị cơ hội của *jīz”), kể từ giờ Giéc-manh nguyên vẹn thủy *izwiz (“vị cơ hội của *jūz, *jīz”), kể từ giờ Ấn-Âu nguyên vẹn thủy *wes (“bổ cơ hội của *yūs, *yu-sme-, *ye-”) + *we- + *wō-.

Cùng xuất xứ với giờ Tây Frisia jo (“anh, chị...”), giờ Hạ Đức jo (“anh, chị...”), giờ Hà Lan jouu (“anh, chị...”), giờ Đức chuẩn chỉnh trung thế kỉ euiu (“anh, chị...”, đại kể từ tân ngữ), giờ Latinh vōs (“anh, chị...”), và giờ Avesta (“anh, chị...”).

Xem thêm: make head or tail là gì

Từ tương tự[sửa]

Các kể từ sở hữu cơ hội viết lách hoặc gốc kể từ tương tự

 • ye số nhiều (cổ)
 • ya, yah, yer, y' (thông tục)
 • -cha (thông tục, sau /t/)
 • -ja (thông tục, sau /d/)
 • u (thông tục)
 • yoo (màu sắc địa phương)
 • eu, iow, yew, yewe, yo, yoow, youe, yow, yowe, yu, yw, ȝewe, ȝhow, ȝhu, ȝo, ȝou, ȝoue, ȝow, ȝowe (cổ)

Đại từ[sửa]

you ngôi loại hai, số ít hoặc số nhiều, danh cách hoặc bổ cách

 1. Anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi, mày; những anh, những chị, những ông, những bà, những ngài, những người dân, bọn chúng ngươi.
  You all know that... — Tất cả những anh đều hiểu được...
  He spoke of you. — Hắn tao nói đến anh.
  if I were you — nếu như tôi là anh
  You there: what is your name? — Anh cơ, thương hiệu anh là gì?
 2. Ai, người tao.
  You never can tell. — Ai biết đâu được?

Ghi chú sử dụng[sửa]

 • Ban đầu you đơn giản đại kể từ số nhiều (chỉ cho tới rộng lớn một người) và đơn giản đại kể từ xẻ cơ hội (được dùng như xẻ ngữ, như là us ngày nay). Đại kể từ mái ấm cơ hội ứng từng là ye và những đại kể từ số không nhiều là theethou. (Tóm lại, you ứng với ye, thee, và thou, trong những khi us ứng với we, me, và I.)
 • Trong một vài loại giờ Anh, youye được dùng như cả số nhiều cả số không nhiều thanh nhã, nhằm xưng hô những người dân cung cấp bên trên và (tùy loại giờ Anh) người ngang sản phẩm, trong những khi theethou là số không nhiều ko thanh nhã. Nếu cơ hội phân biệt này vẫn còn đó tồn bên trên, nó chỉ với tồn bên trên nhập một vài phương ngôn: phát biểu công cộng, nhập giờ Anh tân tiến, theethou hầu hết ko được dùng.
 • Tuy you không hề phân biệt số không nhiều và số nhiều, tuy nhiên nhiều loại giờ Anh sở hữu dạng số nhiều rõ rệt, như thể you guys, y’all, và youse, tuy nhiên những kể từ này sẽ không đồng nghĩa tương quan hẳn và ko được xem là đúng đắn.
 • Đại kể từ you thông thường được bỏ dở trong mỗi câu khẩu lệnh tuy nhiên rất có thể được dùng nhập tình huống này. Trong những câu khẩu lệnh xác minh, nó rất có thể đứng trước động kể từ (You go right ahead; You stay out of it); trong những câu khẩu lệnh phủ quyết định, nó rất có thể đứng trước don’t, hoặc xứng đáng lẽ đứng sau nó (Don't you dare go in there; Don't you start now).

Đồng nghĩa[sửa]

anh, chị (chủ cách)
 • thou số ít (cổ)
 • ye
 • yer (phương ngôn)
 • all of you số nhiều
 • you’s số nhiều (phương ngôn)
 • y’all số nhiều (Mỹ; thông tục)
 • you all số nhiều
 • you + số số nhiều (nói cho tới số người được cho tới ra)
anh, chị (bổ cách)
 • thee số ít (cổ)
 • ye
 • to you, đồ sộ thee số ít, đồ sộ ye
 • to you all số nhiều
ai
 • one
 • people
 • they
 • them

Từ dẫn xuất[sửa]

 • you’re

Từ hạn định[sửa]

you

 1. Anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi, mày; những anh, những chị, những ông, những bà, những ngài, những người dân, bọn chúng ngươi.
  Have you gentlemen come đồ sộ see the lady who fell backwards off a bus?
 2. Được dùng trước tính ngữ nhằm nhấn mạnh vấn đề.
  You idiot! — Mày ngu quá!

Tham khảo[sửa]

 • "you", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)