zoom nghĩa là gì

/zu:m/

Thông dụng

Danh từ

Tiếng kêu vù vù (của máy cất cánh...)
Sự phóng phụt lên

Nội động từ

Kêu vù vù
Phóng phụt lên (máy bay)

Ngoại động từ

zoom in, zoom out
(nhiếp ảnh) phóng vĩ đại, thu nhỏ

Hình thái từ

  • Ved : zoomed
  • Ving: zooming

Chuyên ngành

Xây dựng

tiếng kêu vù vù, sự cất cánh phụt lên(máy bay), kêu vù vù, cất cánh phụt lên (máy bay)

Cơ - Điện tử

Sự cất cánh phụt thời gian nhanh (máy bay), sự quét dọn nhanh(camera)

Toán & tin tưởng

sự thu-phóng (của trình diễn ảnh)

Điện

phóng ảnh

Giải quí VN: Tiếng người sử dụng vô ngành hình ảnh hoặc vật truyền hình được thay cho thay đổi trong những lúc áp dụng máy chụp bằng phương pháp truyền máy cho tới sát mùng hình ảnh rộng lớn hoặc biến hóa chi phí cự những thấu kính.

Kỹ thuật công cộng

phóng
audiovisual zoom
phòng nghe-nhìn
zoom box
hộp phóng đại
zoom button
núm thu-phóng
zoom in
phóng to
zoom lens
ống kính thu phóng
zoom out
phóng to
zoom picture
ảnh thu-phóng
zoom-in
sự phóng đại
phóng đại
zoom box
hộp phóng đại
zoom-in
sự phóng đại
thu

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
buzz , dart , dash , dive , flash , fly , hum , hurtle , outstrip , rip , rocket , rush , shoot , shoot up , skyrocket , tốc độ , streak , surge , tear , whirl , whiz , zip * , bolt , bucket , bustle , festinate , fleet , flit , haste , hasten , hurry , hustle , pelt , race , run rẩy , sail , scoot , scour , sprint , trot , whisk , wing , zip

Từ ngược nghĩa

Bạn đang xem: zoom nghĩa là gì

Xem thêm: transactions là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ