in the distance là gì

/'distəns/

Thông dụng

Danh từ

Khoảng cơ hội, tầm xa
beyond striking distance
quá tầm với tay tiến công được
beyond listening distance
quá tầm nghe thấy được
within striking distance
trong tầm tay với tiến công được
within listening distance
trong tầm nghe thấy được
Khoảng (thời gian)
at this distance of time
vào khoảng tầm thời hạn đó
the distance between two events
khoảng thời hạn thân thích nhì sự việc
Quãng đường; (thể dục,thể thao) quãng lối chạy đua (dài 240 iat)
to go part of the distance on foot
đi cỗ 1 phần quãng đường
to hit the distance
(thể dục,thể thao) chạy đua một quãng đường
Nơi xa xăm, đằng xa xăm, phía xa
in the distance
ở đằng xa
from the distance
từ đằng xa
Thái chừng gián đoạn, thái chừng xa xăm cách; sự gián đoạn, sự xa xăm cách
to keep one's distance
giữ thái chừng cơ hội biệt
to keep someone at a distance
không mang đến ai lại gần; lưu giữ thái chừng xa xăm cơ hội so với ai
(hội họa) viễn tượng (của một bức hoạ)
(âm nhạc) khoảng cách (giữa nhì nốt)

Ngoại động từ

Để không ở gần, đặt tại xa
Làm xa xăm ra; thực hiện nhượng bộ như ở xa
Bỏ xa xăm (trong cuộc chạy đua, cuộc đua...)

Hình thái kể từ

  • N-s:distances

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Cự ly, khoảng cách, quãng đường

Xây dựng

tầm nom (đường)

Kỹ thuật công cộng

khoảng cách
accelerated-stop distance
khoảng cơ hội ngừng tăng tốc
acceleration distance
khoảng cơ hội tăng tốc
administrative distance
khoảng (cách) quản ngại trị
angular distance
khoảng cơ hội góc
apparent distance
khoảng cơ hội (bề ngoài, biểu kiến)
apparent distance
khoảng cơ hội biểu kiến
automatic direct distance dialing system (ADDDS)
hệ tảo số khoảng cách thẳng tự động động
backscatter distance
khoảng cơ hội khuếch giã ngược
bearing distance
khoảng cơ hội thân thích 2 trụ
brake lag distance
khoảng cơ hội tính năng hãm
braking distance
khoảng cơ hội hãm
braking distance
khoảng cơ hội hãm xe
cartographic distance
khoảng cơ hội bên trên phiên bản đồ
center distance (CD)
khoảng cơ hội tâm (trục)
center of mean distance
tâm khoảng cách trung bình
center lớn center distance
khoảng cơ hội tâm cho tới tâm
centre distance (CD)
khoảng cơ hội tâm (trục)
centre, center distance
khoảng cơ hội pha
changeover distance
khoảng cơ hội gửi hướng
clear distance
khoảng cơ hội mép trong
clear distance
khoảng cơ hội thoáng
coordination distance
khoảng cơ hội điều hợp
coordination distance
khoảng cơ hội liên hợp
coupling distance
khoảng cơ hội nối kết
creepage distance
khoảng cơ hội rò
cut-off distance
khoảng cơ hội cắt
cut-off distance
khoảng cơ hội ngắt
distance (betweenlines of rivets)
khoảng cơ hội Một trong những mặt hàng đinh tán
distance (protection) relay
rơle (bảo vệ) khoảng tầm cách
distance axiom
tiên đề khoảng tầm cách
distance between axles
khoảng cơ hội Một trong những trục
distance between centers
khoảng cơ hội Một trong những tâm
distance between centres
khoảng cơ hội Một trong những tâm
distance between exes
khoảng cơ hội Một trong những trục
distance between lines (planes, points)
khoảng cơ hội thân thích hai tuyến đường thẳng
distance between sleepers
khoảng cơ hội lặn vẹt
distance between ties
khoảng cơ hội lặn vẹt
distance bolt
bulông lưu giữ khoảng tầm cách
distance braking
tính toán khoảng tầm cách
distance calculation
tính toán khoảng tầm cách
distance center lớn center of [[]]. [[]]. [[]].
khoảng cơ hội kể từ tâm cho tới tâm của ...
distance covered
khoảng cơ hội đang được đi
distance distortion
sự sai khoảng tầm cách
distance from a point lớn a set
khoảng cơ hội từ 1 điểm cho tới một tập dượt hợp
distance from source
khoảng cơ hội kể từ nguồn
distance function
hàm khoảng tầm cách
distance indicator
máy chỉ ở mức cách
distance insensitive
không nhạy bén khoảng tầm cách
distance mark
dấu khoảng tầm cách
distance measurement
đo khoảng tầm cách
distance measurement
sự đo khoảng tầm cách
distance measuring equipment
thiết bị đo khoảng tầm cách
Distance Measuring Equipment (DME)
thiết bị đo khoảng tầm cách
distance meter
máy đo khoảng tầm cách
distance modulus
môđun khoảng tầm cách
distance modulus
suất khoảng tầm cách
distance of two sets
khoảng cơ hội thân thích nhì tập dượt hợp
distance protection
bảo vệ khoảng tầm cách
distance relay
rơle khoảng tầm cách
distance resolution
khoảng cơ hội tối thiểu
Distance Root Mean Square (DRMS)
trung bình toàn phương khoảng tầm cách
distance scale
thang khoảng tầm cách
distance sensitive
nhạy khoảng tầm cách
distance sensitive
phụ nằm trong khoảng tầm cách
distance tester
máy đo khoảng tầm cách
Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP)
giao thức lăm le tuyến trừng trị nhiều phương bám theo vectơ khoảng tầm cách
distance vector protocol
giao thức vectơ khoảng tầm cách
Distance, Stopping or Braking
khoảng cach hãm
distance-velocity lag
độ trễ khoảng tầm cách-vận tốc
driver stopping distance
khoảng cơ hội ngừng xe
edge distance
khoảng cơ hội cho tới biên
edge distance
khoảng cơ hội cho tới mép
edge distance (magneto)
khoảng cơ hội phát triển thành kể từ (của magneto)
effective distance
khoảng cơ hội tương đương
effective distance through rain
khoảng cơ hội hữu ích của lối mưa
electrical distance
khoảng cơ hội điện
end distance
khoảng cơ hội ở biên
Extended Distance Feature (XDF)
đặc tính không ngừng mở rộng khoảng tầm cách
fire prevention distance
khoảng cơ hội chống cháy
focal distance (fromthe center)
khoảng cơ hội trung tâm (tính kể từ tâm)
Frequency Distance (FD)
khoảng cơ hội tần số
full braking distance
khoảng cơ hội hãm thường
geodesic distance
khoảng cơ hội trắc địa
gliding distance
khoảng cơ hội lướt
ground distance
khoảng cơ hội ở ngang
ground distance
khoảng cơ hội bên trên thực địa
hailing distance
khoảng cơ hội (cuộc) gọi
hamming distance
khoảng cơ hội báo hiệu
Hamming distance
khoảng cơ hội Hamming
hearing distance
khoảng cơ hội nghe thấy
horizontal correlation distance
khoảng cơ hội đối sánh ở ngang
horizontal distance
khoảng cơ hội ở ngang
hyperbolic distance
hàm khoảng cách hypebon
inclined distance
khoảng cơ hội bởi nghiêng
infinite distance
khoảng cơ hội vô tận
infinitely small distance
khoảng cơ hội vô nằm trong bé
infinitive distance
khoảng cơ hội vô tận
inhabited building distance
khoảng cơ hội an toàn và đáng tin cậy của tòa nhà
insulation distance
khoảng cơ hội phương pháp điện
interionic distance
khoảng cơ hội liên iôn
interocular distance
khoảng cơ hội đồng tử
landing distance
khoảng cơ hội hạ cánh
landing distance available
khoảng cơ hội hạ cánh khả dụng
LDM (limited-distance modem)
môđem sở hữu khoảng cách giới hạn
least distance of distinct vision
khoảng cơ hội thấy rõ rệt ngắn ngủn nhất
legibility distance
khoảng cơ hội phát âm được
line-of-sight distance
khoảng cơ hội bám theo lối ngầm
logarithm of radial distance
lôgarit khoảng cách xuyên tâm
map distance
khoảng cơ hội bên trên phiên bản đồ
maximum co-ordination distance
khoảng cơ hội điều phù hợp tối đa
maximum co-ordination distance
khoảng cơ hội phối hợp tối đa
mean-square-average distance
khoảng cơ hội quân phương
minimum distance code
mã sở hữu khoảng cách tối thiểu
minimum-distance code
mã khoảng cách tối thiểu
near-distance field strengths
có khoảng cách ngắn
noise level lowering distance
khoảng cơ hội li kháng ồn
object distance
khoảng cơ hội cho tới mục tiêu
optical measurement of distance
việc đo khoảng cách bởi quang quẻ học
out lớn out distance
khoảng cơ hội Một trong những điểm biên
polar distance
khoảng cơ hội (tới) cực
polar distance
khoảng cơ hội cực
presignaling distance
khoảng cơ hội báo hiệu trước
presignaling distance
khoảng cơ hội cảnh báo
presignalling distance
khoảng cơ hội báo hiệu trước
presignalling distance
khoảng cơ hội cảnh báo
projection distance
khoảng cơ hội chiếu hình
radial distance
khoảng cơ hội bám theo phân phối kính
reduced distance
khoảng cơ hội qui giảm
reference distance
khoảng cơ hội góc
safety braking distance
khoảng cơ hội hãm an toàn
safety distance
khoảng cơ hội an toàn
shooting distance
khoảng cơ hội chụp ảnh
short distance problem
bài toán khoảng cách ngắn ngủn nhất
short distance transmission circuit
mạch truyền dẫn khoảng cách ngắn
shot detector distance
khoảng cơ hội máy báo nổ
shot detector distance
khoảng cơ hội máy tách sóng nổ
shot point distance
khoảng cơ hội điểm nổ
sight distance
khoảng cơ hội ngắm
sight distance
khoảng cơ hội nhìn
sight distance
khoảng quan điểm thấy được
signaling distance
khoảng cơ hội báo tín hiệu
signaling distance
khoảng cơ hội tiến công tín hiệu
skidding distance
khoảng cơ hội trượt
skip distance
khoảng cơ hội bước nhảy
slant distance
khoảng cơ hội nghiêng
slant distance
khoảng cơ hội xiên
sparking distance
khoảng cơ hội (thời gian) nổ mìn
sparking distance
khoảng cơ hội tiến công lửa
stadia distance
khoảng cơ hội (đến) mia
stopping distance
khoảng cơ hội hãm
stopping distance
khoảng cơ hội phanh (quãng đường)
time-distance curve
đường thời gian-khoảng cách
tooth distance
khoảng cơ hội răng
transmission distance
khoảng cơ hội truyền
true distance
khoảng cơ hội thực
unit distance traveled
đơn vị khoảng cách chuồn được
usable distance (ofa fiber)
khoảng cơ hội hoàn toàn có thể sử dụng được (của cáp truyền)
vehicle stopping distance
khoảng cơ hội ngừng xe
vertical drop distance
khoảng cơ hội trực tiếp đứng
visibility distance
khoảng quan điểm xa
warning distance
khoảng cơ hội báo hiệu trước
warning distance
khoảng cơ hội cảnh báo
working distance
khoảng phương thức việc
working distance
khoảng cơ hội vật-vật kính
Y distance
khoảng cơ hội bám theo trục Y
zenith distance
khoảng cơ hội thiên đỉnh
khoảng
accelerated-stop distance
khoảng cơ hội ngừng tăng tốc
acceleration distance
khoảng cơ hội tăng tốc
administrative distance
khoảng (cách) quản ngại trị
angular distance
khoảng cơ hội góc
apparent distance
khoảng cơ hội (bề ngoài, biểu kiến)
apparent distance
khoảng cơ hội biểu kiến
automatic direct distance dialing system (ADDDS)
hệ tảo số khoảng cách thẳng tự động động
backscatter distance
khoảng cơ hội khuếch giã ngược
bearing distance
khoảng cơ hội thân thích 2 trụ
brake lag distance
khoảng cơ hội tính năng hãm
braking distance
khoảng cơ hội hãm
braking distance
khoảng cơ hội hãm xe
braking distance
khoảng hãm
break distance
khoảng tiến công thủng
cartographic distance
khoảng cơ hội bên trên phiên bản đồ
center distance (CD)
khoảng cơ hội tâm (trục)
center of mean distance
tâm khoảng cách trung bình
center lớn center distance
khoảng cơ hội tâm cho tới tâm
centre distance (CD)
khoảng cơ hội tâm (trục)
centre, center distance
khoảng cơ hội pha
changeover distance
khoảng cơ hội gửi hướng
clear distance
khoảng cơ hội mép trong
clear distance
khoảng cơ hội thoáng
coordination distance
khoảng cơ hội điều hợp
coordination distance
khoảng cơ hội liên hợp
coupling distance
khoảng cơ hội nối kết
creepage distance
khoảng cơ hội rò
cut-off distance
khoảng cơ hội cắt
cut-off distance
khoảng cơ hội ngắt
Debye screening distance
khoảng chắn Debey
disruptive distance
khoảng nổ
distance (betweenlines of rivets)
khoảng cơ hội Một trong những mặt hàng đinh tán
distance (protection) relay
rơle (bảo vệ) khoảng tầm cách
distance , spacing
khoảng cách
distance axiom
tiên đề khoảng tầm cách
distance between axles
khoảng cơ hội Một trong những trục
distance between centers
khoảng cơ hội Một trong những tâm
distance between centres
khoảng cơ hội Một trong những tâm
distance between exes
khoảng cơ hội Một trong những trục
distance between lines (planes, points)
khoảng cơ hội thân thích hai tuyến đường thẳng
distance between rails
khoảng lối ray
distance between sleepers
khoảng cơ hội lặn vẹt
distance between ties
khoảng cơ hội lặn vẹt
distance bolt
bulông lưu giữ khoảng tầm cách
distance braking
tính toán khoảng tầm cách
distance calculation
tính toán khoảng tầm cách
distance center lớn center of [[]]. [[]]. [[]].
khoảng cơ hội kể từ tâm cho tới tâm của ...
distance covered
khoảng cơ hội đang được đi
distance distortion
sự sai khoảng tầm cách
distance from a point lớn a set
khoảng cơ hội từ 1 điểm cho tới một tập dượt hợp
distance from source
khoảng cơ hội kể từ nguồn
distance function
hàm khoảng tầm cách
distance indicator
máy chỉ ở mức cách
distance insensitive
không nhạy bén khoảng tầm cách
distance mark
dấu khoảng tầm cách
distance measurement
đo khoảng tầm cách
distance measurement
sự đo khoảng tầm cách
distance measuring equipment
thiết bị đo khoảng tầm cách
Distance Measuring Equipment (DME)
thiết bị đo khoảng tầm cách
distance meter
máy đo khoảng tầm cách
distance modulus
môđun khoảng tầm cách
distance modulus
suất khoảng tầm cách
distance of two sets
khoảng cơ hội thân thích nhì tập dượt hợp
distance protection
bảo vệ khoảng tầm cách
distance relay
rơle khoảng tầm cách
distance resolution
khoảng cơ hội tối thiểu
Distance Root Mean Square (DRMS)
trung bình toàn phương khoảng tầm cách
distance scale
thang khoảng tầm cách
distance sensitive
nhạy khoảng tầm cách
distance sensitive
phụ nằm trong khoảng tầm cách
distance tester
máy đo khoảng tầm cách
Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP)
giao thức lăm le tuyến trừng trị nhiều phương bám theo vectơ khoảng tầm cách
distance vector protocol
giao thức vectơ khoảng tầm cách
Distance, Stopping or Braking
khoảng cach hãm
distance-velocity lag
độ trễ khoảng tầm cách-vận tốc
driver stopping distance
khoảng cơ hội ngừng xe
edge distance
khoảng cơ hội cho tới biên
edge distance
khoảng cơ hội cho tới mép
edge distance (magneto)
khoảng cơ hội phát triển thành kể từ (của magneto)
effective braking distance
khoảng hãm hiệu quả
effective distance
khoảng cơ hội tương đương
effective distance through rain
khoảng cơ hội hữu ích của lối mưa
electrical distance
khoảng cơ hội điện
end distance
khoảng cơ hội ở biên
Extended Distance Feature (XDF)
đặc tính không ngừng mở rộng khoảng tầm cách
fire prevention distance
khoảng cơ hội chống cháy
focal distance (fromthe center)
khoảng tiêu
focal distance (fromthe center)
khoảng cơ hội trung tâm (tính kể từ tâm)
Frequency Distance (FD)
khoảng cơ hội tần số
fuel distance
khoảng (chạy) dự trữ
full braking distance
khoảng cơ hội hãm thường
geodesic distance
khoảng cơ hội trắc địa
gliding distance
khoảng cơ hội lướt
ground distance
khoảng cơ hội ở ngang
ground distance
khoảng cơ hội bên trên thực địa
gust gradient distance
khoảng građient dông tố giật
hailing distance
khoảng cơ hội (cuộc) gọi
hamming distance
khoảng cơ hội báo hiệu
Hamming distance
khoảng cơ hội Hamming
hearing distance
khoảng cơ hội nghe thấy
horizontal correlation distance
khoảng cơ hội đối sánh ở ngang
horizontal distance
khoảng cơ hội ở ngang
hyperbolic distance
hàm khoảng cách hypebon
inclined distance
khoảng cơ hội bởi nghiêng
infinite distance
khoảng cơ hội vô tận
infinitely small distance
khoảng cơ hội vô nằm trong bé
infinitive distance
khoảng cơ hội vô tận
inhabited building distance
khoảng cơ hội an toàn và đáng tin cậy của tòa nhà
insulation distance
khoảng cơ hội phương pháp điện
interionic distance
khoảng cơ hội liên iôn
interocular distance
khoảng cơ hội đồng tử
landing distance
khoảng cơ hội hạ cánh
landing distance available
khoảng cơ hội hạ cánh khả dụng
LDM (limited-distance modem)
môđem sở hữu khoảng cách giới hạn
least distance of distinct vision
khoảng cơ hội thấy rõ rệt ngắn ngủn nhất
legibility distance
khoảng cơ hội phát âm được
limited-distance modem (LDM)
môđem có tầm khoảng giới hạn
line-of-sight distance
khoảng cơ hội bám theo lối ngầm
logarithm of radial distance
lôgarit khoảng cách xuyên tâm
map distance
khoảng cơ hội bên trên phiên bản đồ
maximum co-ordination distance
khoảng cơ hội điều phù hợp tối đa
maximum co-ordination distance
khoảng cơ hội phối hợp tối đa
mean-square-average distance
khoảng cơ hội quân phương
minimum distance code
mã sở hữu khoảng cách tối thiểu
minimum-distance code
mã khoảng cách tối thiểu
near-distance field strengths
có khoảng cách ngắn
noise level lowering distance
khoảng cơ hội li kháng ồn
object distance
khoảng cơ hội cho tới mục tiêu
optical measurement of distance
việc đo khoảng cách bởi quang quẻ học
out lớn out distance
khoảng cơ hội Một trong những điểm biên
polar distance
khoảng cơ hội (tới) cực
polar distance
khoảng cơ hội cực
presignaling distance
khoảng cơ hội báo hiệu trước
presignaling distance
khoảng cơ hội cảnh báo
presignalling distance
khoảng cơ hội báo hiệu trước
presignalling distance
khoảng cơ hội cảnh báo
projection distance
khoảng cơ hội chiếu hình
radial distance
khoảng cơ hội bám theo phân phối kính
reduced distance
khoảng cơ hội qui giảm
reference distance
khoảng cơ hội góc
safety braking distance
khoảng cơ hội hãm an toàn
safety distance
khoảng cơ hội an toàn
shooting distance
khoảng cơ hội chụp ảnh
short distance problem
bài toán khoảng cách ngắn ngủn nhất
short distance transmission circuit
mạch truyền dẫn khoảng cách ngắn
shot detector distance
khoảng cơ hội máy báo nổ
shot detector distance
khoảng cơ hội máy tách sóng nổ
shot point distance
khoảng cơ hội điểm nổ
sight distance
khoảng nom xa
sight distance
khoảng cơ hội ngắm
sight distance
khoảng cơ hội nhìn
sight distance
khoảng quan điểm thấy được
sighting distance
khoảng nom xa
signal distance
khoảng tín hiệu
signaling distance
khoảng cơ hội báo tín hiệu
signaling distance
khoảng cơ hội tiến công tín hiệu
skidding distance
khoảng cơ hội trượt
skip distance
khoảng cơ hội bước nhảy
skip distance
khoảng nhảy (sóng phản xạ)
skip distance
khoảng nhảy cơ hội (truyền sóng qua loa tầng năng lượng điện ly)
skip distance
khoảng tắt sóng
slant distance
khoảng cơ hội nghiêng
slant distance
khoảng cơ hội xiên
spacing, distance
khoảng cách
sparking distance
khoảng cơ hội (thời gian) nổ mìn
sparking distance
khoảng cơ hội tiến công lửa
stadia distance
khoảng cơ hội (đến) mia
stopping distance
khoảng cơ hội hãm
stopping distance
khoảng cơ hội phanh (quãng đường)
stopping distance
khoảng ngừng xe
stopping sight distance
khoảng hãm an toàn
takeoff distance available
khoảng đựng cánh khả dụng
time-distance curve
đường thời gian-khoảng cách
tooth distance
khoảng cơ hội răng
transmission distance
khoảng cơ hội truyền
true distance
khoảng cơ hội thực
unit distance traveled
đơn vị khoảng cách chuồn được
usable distance (ofa fiber)
khoảng cơ hội hoàn toàn có thể sử dụng được (của cáp truyền)
vehicle stopping distance
khoảng cơ hội ngừng xe
vertical drop distance
khoảng cơ hội trực tiếp đứng
visibility distance
khoảng quan điểm xa
warning distance
khoảng cơ hội báo hiệu trước
warning distance
khoảng cơ hội cảnh báo
working distance
khoảng phương thức việc
working distance
khoảng cơ hội vật-vật kính
Y distance
khoảng cơ hội bám theo trục Y
zenith distance
khoảng cơ hội thiên đỉnh
nhịp

Địa chất

khoảng cơ hội

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
absence , ambit , amplitude , area , bit , breadth , compass , country mile * , expanse , extension , extent , farness , far piece , gap , good ways , heavens , hinterland , horizon , lapse , length , objective , orbit , outpost , outskirts , provinces , purlieu , purview , radius , reach , remoteness , remove , scope , separation , size , sky , space , span , spread , stretch , sweep , way , width , coldness , coolness , frigidity , reserve , restraint , stiffness , expansion , aloofness , alienation. associatedwords: longimetry , ceremoniousness , fastness , interval , intervening space , latitude , longitude , odograph , odometer , perambulator , ultima , unfriendliness
verb
break away from the pack , outdo , outpace , outrun , outstrip , pass , put in proportion , separate oneself , aloofness , coldness , degree , depth , difference , disagreement , dissociate , extent , farness , horizon , interval , latitude , length , longitude , mileage , period , radius , range , remoteness , space , span , surpass , yardage

Từ trái khoáy nghĩa