Công Nghệ

cords là gì

Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt.

having said that là gì

1. despite what has just been said: 2. despite what has just been said:

fun nghĩa là gì

Tra từ 'fun' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác.

bwow là gì

Tra từ 'bow-wow' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác.

adamant là gì

/''''ædəmənt'''/, Kỉ cương, (thơ ca) cái cứng rắn, cái sắt đá, (từ cổ,nghĩa cổ) đá nam châm, Cứng rắn, rắn như kim cương, Sắt đá, gang thép, đá kim cương,

dystopia là gì

Dystopia (phản địa đàng) là từ gốc hy lạp, dùng để chỉ các xã hội, các thế giới phát triển theo hướng tiêu cực hoặc đáng sợ. Dịch thô ra, dystopia là "nơi không tốt." Các xã hội dystopia xuất hiện nhiều trong các tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt các tác phẩm lấy bối cảnh tương lai..., ChúngTa.com - Chia sẻ tri thức, Phát triển văn hóa, Khai sáng cá nhân, Khai sáng cộng đồng

time consuming là gì

Từ điển mở Wiktionary

frequently là gì

Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng anh là từ loại dùng để diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động. Always, Usually, Normally, Often,..

collective là gì

1. of or shared by every member of a group of people: 2. an organization or…

wife là gì

Từ điển mở Wiktionary