contract là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

danh kể từ, nội động kể từ 2
 • IPA: /ˈkɑːn.ˌtrækt/ (Mỹ), /ˈkɒn.ˌtrækt/ (Anh)
ngoại động kể từ, nội động kể từ 1
Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)
Luân Đôn, Anh (nam giới)
Gloucestershire, Anh (nam giới)
 • IPA: /ˌkən.ˈtrækt/
Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)
Gloucestershire, Anh (nam giới)

Từ nguyên[sửa]

Từ giờ Latinh contractus, kể từ contrahere (“thu nhỏ lại”), kể từ con- (“liền”) + trahere (“kéo”).

Danh từ[sửa]

contract (số nhiều contracts) /ˈkɑːn.ˌtrækt/

Bạn đang xem: contract là gì

 1. Hợp đồng, hiệp đồng, khế ước, giấy má thỏa thuận.
  marriage contract — giấy má giá chỉ thú
  to bind oneself by contract — khẳng định bởi thích hợp đồng
  a contract for a supply of coal — thích hợp đồng hỗ trợ than
 2. Sự ký thích hợp đồng, sự ký hiệp đồng, việc quăng quật thầu, việc đấu giá chỉ.
  to make (enter into) a contract with — ký thích hợp đồng với
  to put up lớn contract — mang đến quăng quật thầu, mang đến đấu giá
  the contract for a bridge — việc quăng quật thầu xây một chiếc cầu
  to put work out lớn contract — mang đến thầu một công việc
  to place (give out) the contract for an undertaking — ký thích hợp đồng làm cho ai thầu một công việc
  to get (win, secure) a contract for something — thầu được một việc làm gì

Đồng nghĩa[sửa]

hợp đồng
 • agreement

Ngoại động từ[sửa]

contract ngoại động từ /ˈkɑːn.ˌtrækt/

Xem thêm: slow nghĩa là gì

Xem thêm: over and over again là gì

 1. Đính ước, phú ước, kết phú.
  to contract a friendship — kết bạn
 2. Nhiễm, vướng, tiêm nhiễm.
  to contract bad habits — nhiễm thói xấu
  to contract debts — vướng nợ
  to contract a serious illness — vướng bệnh dịch nặng
 3. Ký hiệp đồng, thầu (làm việc gì).
  to contract lớn build a bridge — thầu thi công một chiếc cầu

Chia động từ[sửa]

Đồng nghĩa[sửa]

nhiễm
 • catch
 • get

Nội động từ[sửa]

contract nội động từ /ˈkɑːn.ˌtrækt/

 1. Thu nhỏ lại, co hẹp, rút lại, chụm lại, teo lại.
  to contract a muscle — thực hiện teo bắp cơ
  to contract the heart — thực hiện teo bóp ngược tim
 2. (Nghĩa bóng) Làm nhức lòng.
  his intellect seems lớn contract — (nghĩa bóng) trí mưu trí của anh ý ấy nhịn nhường như thể thu hẹp lại (cùn han gỉ đi)
 3. (Ngôn ngữ học) Rút gọn gàng.
  contracted word — kể từ rút gọn gàng (ví dụ can't thay cho mang đến cannot)

Chia động từ[sửa]

Đồng nghĩa[sửa]

thu nhỏ lại
 • shrink

Trái nghĩa[sửa]

thu nhỏ lại
 • grow

Nội động từ[sửa]

contract nội động từ /ˈkɑːn.ˌtrækt/

 1. Ký hiệp đồng, ký thích hợp đồng, thầu.
  to contract for a supply of something — thầu hỗ trợ dòng sản phẩm gì

Chia động từ[sửa]

Thành ngữ[sửa]

 • to contract oneself out of: Thoả thuận trước tuy nhiên tách, văn bản thoả thuận trước tuy nhiên miễn (việc gì).

Tham khảo[sửa]

 • "contract", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)

Tiếng Hà Lan[sửa]

Danh từ[sửa]

Dạng bình thường
Số ít contract
Số nhiều contracten
Dạng tách nhẹ
Số ít contractje
Số nhiều contractjes

contract gt (số nhiều contracten, giảm nhẹ contractje gt)

 1. Hợp đồng, hiệp đồng, khế ước, giấy má thỏa thuận.