plans nghĩa là gì

Thông dụng

Danh từ

Bản trang bị (thành phố, quận, group ngôi nhà..); sơ trang bị, trang bị án (nhà...); sơ trang bị (các thành phần máy)
a plan of the inner city
bản trang bị thành phố cổ
the plan of building
sơ trang bị một toà nhà
plans of early flying machines
sơ trang bị những máy cất cánh thời đầu
Mặt bằng phẳng (luật xa thẳm gần)
Dàn bài xích, dàn ý (bài luận văn...)
Kế hoạch; dự loài kiến, dự định
make plans (for something)
lập plan (cho cái gì)
a plan of campaign
kế hoạch tác chiến
to upset someone's plan
làm hòn đảo lộn plan của ai
have you any plans for tomorrow?
anh tiếp tục đem dự loài kiến gì cho 1 ngày mai chưa?
Cách sắp xếp (nhất là bạn dạng vẽ, sơ đồ)
a seating plan
sơ trang bị điểm ngồi
Cách tiến bộ hành
the best plan would be lớn...
cách tổ chức tốt nhất có thể là...

Ngoại động từ

Vẽ bạn dạng trang bị của (một TP.HCM..), vẽ sơ trang bị của (một toà ngôi nhà...)
Làm dàn bài xích, thực hiện dàn ý (bản luận văn...)
Đặt tiếp hoạch
to plan an attack
đặt plan cho 1 cuộc tấn công
Dự loài kiến, trù tính
to plan lớn tự something
dự quyết định thực hiện gì
( + something out) lên tiếp hoạch
plan out a traffic system for the town
lập plan khối hệ thống giao thông vận tải cho tới trở thành phố

Nội động từ

Đặt plan,
Trù tính, dự kiến
to plan for the future
trù tính cho tới tương lai

Cấu trúc kể từ

go according lớn plan
theo đích thị plan (về những sự khiếu nại..)

hình thái từ

  • V_ed : planned
  • V_ing : planning

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

plan

Kế hoạch, sơ trang bị, bạn dạng vẽ, hình chiếu bằng phẳng, (v)lập tiếp hoạch

Giao thông & vận tải

văn bạn dạng vẽ (đóng tàu)

Toán & tin yêu

phép chiếu ở ngang
sơ trang bị bạn dạng vẽ

Xây dựng

đặt tiếp hoạch
lập sơ đồ

Kỹ thuật cộng đồng

bản đồ
bản thiết kế
sketch plan
bản design phác hoạ thảo
bản vẽ
bệnh ghẻ cóc
bình đồ
alignment plan
bình trang bị phía tuyến
general layout plan
bình trang bị tổng thể
general plan
bình trang bị chung
perspective plan
bình trang bị phối cảnh
site plan
bình trang bị tuyến
hình vẽ
kế hoạch
above-plan
vượt tiếp hoạch
above-plan profit
lợi nhuận vượt lên trước tiếp hoạch
acceptance sampling plan
kế hoạch lấy kiểu nghiệm thu
arc segmentation plan
kế hoạch phân loại nhỏ cung
Automatic Numbering Plan (ANP)
kế hoạch viết số tự động động
Babcock plan
kế hoạch Babcock
backup plan
kế hoạch dự phòng
balance of plan
tính phẳng phiu của tiếp hoạch
charging plan
kế hoạch quyết định giá
closure plan
kế hoạch lấp dòng
concept development plan
kế hoạch cách tân và phát triển ý đồ
contingency plan
kế hoạch ngẫu nhiên
current plan
kế hoạch thông thường kỳ
development plan
kế hoạch trừng trị triển
economic plan
kế hoạch kinh tế
emergency plan
kế hoạch khẩn cấp
erection plan
kế hoạch thi công ráp
erection plan
kế hoạch ráp dựng
Expanded Electronic tandem switching Dialling Plan (EEDP)
kế hoạch xoay số của fake mạch tandem năng lượng điện tử ngỏ rộng
financial plan
kế hoạch tài chính
flight plan data
dữ liệu plan bay
Foreign Numbering Plan Area (FNPA)
vùng plan viết số cá biệt
frequency allocation plan
kế hoạch cấp phép tần số
get out a plan
lập một tiếp hoạch
get out a plan
vạch một tiếp hoạch
heat load plan
kế hoạch vận tải nhiệt
Home Numbering Plan Area (HNPA)
vùng plan viết số vô nước
inspection and test sequence plan
kế hoạch trình tự động đánh giá và thử
inspection plan
kế hoạch kiểm tra
irregular plan
kế hoạch bình thường
irregular plan
kế hoạch ko đều
labour plan
kế hoạch lao động
labour plan
kế hoạch nhân lực
land use plan
kế hoạch dùng đất
live-year plan
kế hoạch 5 năm
locality plan
kế hoạch ở địa phương
Long Range Plan (LRP)
kế hoạch lâu năm hạn
long-term plan
kế hoạch lâu năm hạn
long-term plan for construction development
kế hoạch cách tân và phát triển thi công lâu năm hạn
loss plan
kế hoạch thực hiện suy giảm
master copy of plan
kế hoạch chuẩn chỉnh gốc
master plan
kế hoạch chỉ đạo
medium-tern plan
kế hoạch trung hạn
Mission Operations Plan (MOP)
kế hoạch vận hành chuyến bay
modernization plan
kế hoạch tân tiến hóa
multiple-sampling plan
kế hoạch lấy nhiều mẫu
Network Switching Performance Measurement Plan (NSPMP)
kế hoạch giám sát và đo lường hiệu suất fake mạch mạng
North American Numbering Plan (NANP)
Kế hoạch viết số Bắc Mỹ
North American Numbering plan Administrator (NANPA)
Nhà quản lý và vận hành hành chủ yếu plan viết số Bắc Mỹ
numbering plan
kế hoạch tiến công số
Numbering Plan Area (NPA)
khu vực của plan tiến công số
Numbering Plan Identification (NPI)
nhận dạng plan tiến công số
Numbering Plan Identifier (NPI)
bộ nhận dạng plan tiến công số
Numbering Plan Indicator (NPI)
bộ thông tư plan tiến công số
pension plan
kế hoạch hưu
plan (strategicplan)
kế hoạch (kế hoạch chiến lược)
plan for capital construction
kế hoạch thi công cơ bản
plan for social progress
kế hoạch cách tân và phát triển xã hội
plan for technical development
kế hoạch cách tân và phát triển kỹ thuật
plan of cost price
kế hoạch giá chỉ thành
plan of profits
kế hoạch về lợi nhuận
preliminary plan
kế hoạch sơ bộ
preparation plan
kế hoạch chuẩn chỉnh bị
private numbering plan
kế hoạch viết số riêng
Private Numbering Plan (PNP)
kế hoạch viết số tư nhân
production plan
kế hoạch sản xuất
Quality Measurement Plan (QMP)
kế hoạch đo hóa học lượng
repetitive flight plan
kế hoạch cất cánh lặp lại
routing plan
kế hoạch fake liên lạc
sampling plan
kế hoạch lấy mẫu
sampling plan
lập plan trích mẫu
single sampling plan
kế hoạch lấy kiểu đơn
site organization plan
kế hoạch tổ chức triển khai xây dựng
staff compensation plan
kế hoạch trả thù địch lao (lương bổng) cho tới nhân viên
statutory plan
kế hoạch đã và đang được duyệt
statutory plan
kế hoạch được phê chuẩn
strategic development plan
kế hoạch cách tân và phát triển chiến lược
Strategic Management Information Plan (SMIP)
kế hoạch vấn đề quản lý và vận hành đem tính chiến lược
system test and evaluation plan
kế hoạch chạy test hệ thống
system test and evaluation plan
kế hoạch kiểm thử
system test and evaluation plan
kế hoạch kiểm tra
test and examination sequence plan
kế hoạch trình tự động test và coi xét
test plan
kế hoạch kiểm thử
test plan
kế hoạch kiểm tra
test plan
kế hoạch thử
track maintenance plan
kế hoạch bảo dưỡng
UIT classification plan
kế hoạch bố trí của UIT
Universal Information Transport Plan (UITP)
kế hoạch fake vận tải vấn đề toàn cầu
work organization plan
kế hoạch sắp xếp đua công
work organization plan
kế hoạch tổ chức triển khai đua công
Zone Improvement Plan (ZIPcode) (ZIP)
Kế hoạch nâng cao vùng (mã ZIP)
đồ án
dự án
dự định
lập tiếp hoach
sampling plan
lập plan trích mẫu
lập tiếp hoạch
sampling plan
lập plan trích mẫu
lập lịch biểu
lập mặt mày bằng
lịch biểu
mặt bằng

Giải mến EN: A proposed method or system for doing something; specific uses include: a drawing of the horizontal section of a building, showing its chief architectural and design elements.

Bạn đang xem: plans nghĩa là gì

Giải mến VN: Một cách thức,phương thức được thể hiện nhằm tiến hành một việc, ví dụ như 1 bạn dạng vẽ phần ở ngang của một tòa ngôi nhà, thể hiện tại nó cho tới bản vẽ xây dựng sư trưởng và group design.

Xem thêm: in sight là gì

Xem thêm: speed song là gì

basic plan of city
mặt bởi vì gốc của trở thành phố
block plan
mặt bởi vì khu vực đất
block plan
mặt bởi vì lô đất
boring plan
mặt bởi vì khoan
city plan
mặt bởi vì trở thành phố
concept plan
mặt bởi vì sơ phác
construction plan
mặt bởi vì đua công
detailed plan
mặt bởi vì chi tiết
drilling plan
mặt bởi vì khoan
floor plan
mặt bởi vì phòng
floor plan
mặt bởi vì sàn
foundation layout plan
mặt bởi vì sắp xếp móng
foundation plan
mặt bởi vì hố móng
foundation plan
mặt bởi vì móng
free plan
mặt bởi vì tự động do
general plan
mặt bởi vì sắp xếp chung
general plan
mặt bởi vì chung
general plan
mặt bởi vì tổng thể
ground floor plan
mặt bởi vì tầng một
ground plan
mặt bởi vì công trình
ground plan
mặt bởi vì cốt không
ground plan
mặt bởi vì ngang mặt mày đất
ground plan
mặt bởi vì tầng một
ground plan
mặt bởi vì tầng trệt
horizontal plan
sơ trang bị mặt mày bằng
housing development plan
mặt bởi vì cách tân và phát triển xây dựng
layout plan
mặt bởi vì sắp xếp chung
locality plan
mặt bởi vì vùng
master plan
mặt bởi vì ngôi nhà yếu
master plan
mặt bởi vì chung
master plan
tổng mặt mày bằng
open plan
mặt bởi vì mở
overall construction site plan
tổng mặt phẳng đua công
piling plan
mặt bởi vì sắp xếp cọc
plan drawing
bản vẽ mặt mày bằng
plan of building
mặt bởi vì (ngôi) nhà
plan of cost price
mặt bởi vì giá
plan of the finished structure
mặt bởi vì công trình xây dựng trả thành
plan siting
sự gắn (theo quan liêu hệ) mặt mày bằng
plan view
cái coi xuống mặt mày bằng
reflected plan
mặt bởi vì soi bởi vì gương được (trần, mái)
regional plan
mặt bởi vì vùng
relief plan
mặt bởi vì địa hình
roof plan
mặt bởi vì mái
site outline plan
mặt bởi vì ranh giới (đất xây dựng)
site plan
mặt bởi vì (khu khu đất, công trường)
site plan
mặt bởi vì khu vực đất
site plan
mặt bởi vì vị trí
site plan
mặt bởi vì xây dựng
siting plan
mặt bởi vì lựa chọn địa điểm
situation plan
mặt bởi vì vị trí
stability plan
mặt bởi vì ổn định định
station plan
mặt bởi vì ga
structure plan
mặt bởi vì công trình
terrain plan
mặt bởi vì khu vực vực
topographic (al) plan
bản vẽ mặt phẳng địa hình
phương án
operating plan
phương án thao tác
single sampling plan
phương án lấy kiểu đơn
sơ đồ

Kinh tế

đặt tiếp hoạch
đồ án
phương án
capital-conversion plan
phương án fake tư bạn dạng trở thành lãi
capital-conversion plan
phương án fake vốn liếng trở thành lãi
quy hoạch
master plan
tổng quy hoạch
master plan for foreign investment
bản quy hướng đầu tư
media plan and selection
sự quy hướng và lựa chọn truyền thông
median plan and selection
sự quy hướng và lựa chọn truyền thông
overall plan
quy hoạch toàn diện

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
aim , angle , animus , arrangement , big picture * , contrivance , course of action , khuyễn mãi giảm giá , device , disposition , expedient , game plan , gimmick , ground plan , idea , intent , intention , layout , machination , meaning , means , method , orderliness , outline , pattern , picture , platform , plot , policy , procedure , program , project , projection , proposal , proposition , purpose , scenario , stratagem , strategy , suggestion , system , tactics , treatment , trick , undertaking , agenda , agendum , blueprint , chart , delineation , draft , drawing , size , illustration , map , prospectus , representation , road map , rough draft , scale drawing , sketch , time line , view , schema , scheme , attack , course , line , modus operandi , tack , technique , order , organization , systematization , systemization , architectonics , conspiracy , cosmos , diagram , draught , forethought , format , formula , intrigue , itinerary , logistics , preconception , prototype , regimen , syntax
verb
arrange , bargain for , block out , blueprint , brainstorm * , calculate , concoct , conspire , contemplate , contrive , cook up * , craft , design , devise , draft , engineer , figure on , figure out , fix lớn , size , formulate , frame , hatch * , intrigue , invent , lúc lắc in provisions , line up , make arrangements , map , meditate , organize , outline , plot , project , quarterback , ready , reckon on , represent , rough in * , scheme , mix out , shape , sketch , steer , trace , work out , aim , bargain for * , count on , envisage , foresee , have every intention , mind , propose , purpose , reckon on * , cast , chart , conceive , lúc lắc , strategize , mean , target , schedule , lúc lắc out , agenda , arrangement , brainstorm , budget , cogitate , conception , destine , diagram , drawing , execute , game , idea , ideate , implement , intend , layout , method , order , platform , policy , precogitate , preconceive , prefigure , premeditate , program , proposal , proposition , stratagem , strategy , system , think

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ