atrophy là gì

Công cụ cá nhân
 • /´ætrəfi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự teo
  muscular atrophy
  sự teo cơ
  Sự hao mòn

  Ngoại động từ

  Làm teo
  mumps atrophy testicles
  bệnh quai bị thực hiện teo dịch hoàn
  Làm hao mòn

  Nội động từ

  Teo đi
  Hao mòn

  Chuyên ngành

  Y học

  chứng teo
  myo-atrophy
  chứng teo cơ

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  decline , degeneracy , degeneration , deterioration , diminution , downfall , downgrade , decadence , declension , declination , emaciation , wither

  Bạn đang xem: atrophy là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Xem thêm: definition nghĩa là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

;