deportation là gì

Công cụ cá nhân
 • /di'pɔ:t/

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  trục xuất

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  cast out , dismiss , displace , exile , expatriate , expel , expulse , extradite , oust , relegate , ship out , transport , ostracize , acquit , bear , behave , carry , comport , demean , vì thế , quit , banish , bearing , eject

  Từ ngược nghĩa

  Bạn đang xem: deportation là gì

  Xem thêm: landscape nghĩa là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ