be home to là gì

X "be/is trang chính to" Y means something (Y) calls that place (X) trang chính, sánh that place (X) is something's (Y's) trang chính.

E.g.

Bạn đang xem: be home to là gì

Antarctica is trang chính lớn many penguins.
(Lots of penguins live in Antarctica).

The desert is trang chính lớn scorpions, snakes, and lizards.
(Scorpions, snakes, and lizards live in the desert)

Câu vấn đáp được nhận xét cao

mongasama

Câu vấn đáp này còn có hữu ích không?

No problem.

Câu vấn đáp được nhận xét cao

mongasama

Câu vấn đáp này còn có hữu ích không?

Xem thêm: get through to là gì

[Tin tức] Này bạn! Người học tập nước ngoài ngữ! Bạn đem biết phương pháp nâng cấp kĩ năng ngôn từ của tớ không❓ Tất cả những gì bạn phải thực hiện là nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của mình!Với HiNative, chúng ta có thể nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của tớ không tính tiền ✍️✨. Đăng ký