draw in là gì

/drɔ:/

Hình thái từ

  • Ving : drawing
  • Past: drew
  • PP: drawn

Thông dụng

Danh từ

Sự kéo; sự nỗ lực, sự nỗ lực
Sức hấp dẫn, mức độ hấp dẫn, mức độ lôi cuốn; nguời đem mức độ hấp dẫn, vật đem mức độ lôi cuốn
Sự rút thăm; sự há số; sự trúng
(thể dục,thể thao) trận đấu hoà
Câu căn vặn mẹo (để khai quật ai, dòng sản phẩm gì)
Động tác rút súng sáu, động tác vảy súng lục
to be quick on the draw
vảy súng nhanh
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phần địa hình của cầu cất

Ngoại đông đúc kể từ .drew; .drawn

Kéo
to draw a net
kéo luới
to draw the curtain
kéo màn
to draw a cart
kéo xe cộ bò
to draw a plough
kéo cày
Kéo, mách bảo, thú vị, lôi cuốn
to draw somebody aside
kéo ai đi ra một chỗ
to draw attention
thu mút hút sự chú ý
to draw customers
lôi kéo được khách hàng hàng
Đưa
to draw a pen across paper
đưa cai quản cây bút lên trang giấy
to draw one's hand over one's eyes
đưa tay lên bao phủ mặt
Hít vào
to draw a long breath
hít một khá dài
Co rúm, cau lại
with drawn face
với đường nét mặt mũi cau lại
Gò (cương ngựa); giuơng (cung)
to draw the rein (bridle)
gò cương ngựa; (nghĩa bóng) tự động kiềm chế
Kéo theo gót (hậu quả); chuốc lấy (tai hoạ, bực bản thân...)
to draw consequences
kéo theo gót những hậu quả
to draw trouble upon oneself
chuốc lấy điều không dễ chịu vô thân
Kéo đi ra, nhổ đi ra, mang ra, rút đi ra, mút hút đi ra, trích đi ra, múc ra
to draw water from the well
kéo nước ở giếng lên, múc nước ở giếng lên
to draw a tooth
nhổ răng
to draw a nail
nhổ đinh
with drawn sword
gươm rút thoát ra khỏi vỏ, gươm tuốt trần
to draw blood from the vein
trích tiết ở tĩnh mạch
Rút đi ra, suy đi ra, thể hiện, vạch đi ra, nêu ra
to draw a lesson from failure
rút đi ra một bài học kinh nghiệm kể từ thất bại
to draw conclusions
rút đi ra những kết luận
to draw comparisons
đưa đi ra những di?m sánh sánh; sánh sánh
to draw distinctions
vạch đi ra (nêu ra) những điểm không giống biệt
Mở(số), rút (thăm); được, trúng (số...)
to draw lots
mở số
to draw a prize
trúng số
to draw the winner
rút thăm hỏi trúng
Lĩnh đi ra, mang ra, dò xét thấy
to draw one's salary
lĩnh lương
to draw information from...
lấy thông tin...
to draw comfort (consolation) from...
tìm thấy mối cung cấp yên ủi ở...
to draw inspiration from...
tìm thấy mối cung cấp hứng thú ở...
(đánh bài) moi
to draw all the trumps
moi toàn bộ những con cờ căn nhà của đối thủ cạnh tranh, thực hiện cho tới đối thủ cạnh tranh trớ trêu vì như thế không còn con cờ chủ
Moi đi ra (lòng gà...), móc đi ra, moi không còn, thực hiện cạn
hanged, drawn and quartered
bị treo cổ, moi gan góc và phanh thây (tội nhân)
calf draws cow
bò con cái bú cạn sữa trườn cái
to draw fowl
mổ moi lòng gà
Pha (trà), rút lấy nước cốt
to draw the tea
pha trà
(săn bắn) sục (bụi rậm) dò xét thú săn
Kéo dài
to draw wire
kéo lâu năm sợi chão thép
Vẽ, vạch, dựng lên, thảo ra; tế bào mô tả (bằng lời)
to draw a straight line
vạch một đàng thẳng
to draw a portrait
vẽ một bức chân dung
to draw a plan
dựng lên một plan, thảo đi ra một nối tiếp hoạch
to draw a furrow
vạch một luống cày
Viết (séc) lĩnh tiền
to draw a cheque on a banker
viết séc lĩnh chi phí ở một căn nhà ngân hàng
Hoà, ko phân được rộng lớn thua
to draw a game with someone
hoà một trận đấu với ai
a drawn game
trận đấu hoà
a drawn battle
cuộc kungfu ko phân được rộng lớn bại, trận tiến công bất phân thắng bại
(hàng hải) chìm xuống (bao nhiêu mét); đem nút chìm (bao nhiêu mét)
the ship draws two meters
con tàu đem nút chìm nhị mét
(thể dục,thể thao) bạt xiên (quả bóng crikê); tiến công (quả bóng gôn) ngược thanh lịch trái

Nội động từ

Kéo; mang ra, mang ra, rút ra
Hấp dẫn, thu hút, đem mức độ thu hút
the play still draws
vở kịch còn tồn tại mức độ thú vị, vở kịch còn thu hút người xem
Thông (lò sưởi, ống sương...)
Ngấm nước cốt (trà, , , )
(hàng hải) căng gió máy (buồm)
Kéo cho tới, xúm xít cho tới, bị thú vị cho tới, bị thu hút đến
to draw round somebody
túm tụm kéo cho tới xung quanh ai
đi
to draw towards the door
đi về phía cửa
to draw to lớn an kết thúc (a close)
đi cho tới vị trí kết thúc
Vẽ
(hàng hải) trở (gió)
the wind draws aft
gió trở thuận
(thuong nghiêp) ( (thường) + on, upon) lấy chi phí ở, rút chi phí ra
to draw upon one's banker
lấy chi phí ở căn nhà ngân hàng
(nghia bóng) cầu cho tới, nhờ cậy cho tới, gửi đến
to draw on one's memory
nhờ cho tới trí ghi nhớ, khêu gợi cho tới trí nhớ
(thể dục,thể thao) dẫn (trong cuộc đua ngựa ganh đua...)
to draw ahead
dẫn đầu

Cấu trúc từ

to draw away
lôi di, kéo di
(thể dục,thể thao) quăng quật xa
to draw back
kéo lùi, lúc lắc lùi
Rút lùi (không thao tác gì, ko nhập cuộc trận đấu...)
to draw down
kéo xuống (màn, tấm che, rèm...)
Hít vô, mút hút vô (thuốc lá...)
Gây đi ra (cơn tức giẫn dữ...)
to draw in
thu vô (sừng, móng sắc...)
Kéo vô, mách bảo vô (một trào lưu nào là...)
Xuống dần dần, xế chiều, tàn (ngày); càng ngày càng ngắn lại hơn nữa (những ngày liên tiếp)
to draw off
rút (quân đội); rút lui
Lấy đi ra, mang ra, rút đi ra... (rượu vô thùng..., giầy ủng...)
Làm lạc (hướng lưu ý...)
to draw on
dẫn cho tới, trả tới
đeo (găng...) vào
Quyến rũ, lôi cuốn
Tới gần
spring is drawing on
mùa xuân cho tới gần
(thể dục,thể thao) đuổi theo kịp, đuổi bắt kịp (trong cuộc chạy đua)
(thương nghiệp) rút chi phí ra
Cầu cho tới, nhờ cho tới, gửi đến
to draw out
nhổ đi ra mang ra, rút đi ra, lấy ra
Kéo lâu năm (bài trình bày, nội dung bài viết...); lâu năm đi ra (ngày)
(quân sự) bệt phái (một đơn vị chức năng...); dàn mặt hàng, dàn trận
Khai thác, moi đi ra (một điều túng bấn mật); thực hiện cho tới (ai) thổ lộ, thực hiện cho tới (ai) thể hiện ra
Vẽ đi ra, thảo ra
to draw out a plan
thảo đi ra một nối tiếp hoạch
to draw over
thu mút hút, lôi kéo
to draw up
kéo lên, rút lên; múc (nước...) lên
( động kể từ phản thân) to lớn draw oneself up đứng trực tiếp lúc lắc, đứng ngay lập tức đơ
(quân sự) chuẩn bị binh lính trở thành mặt hàng, dàn hàng
Thảo (một văn kiện)
( + with) đuổi bắt kịp, đuổi theo kịp, theo gót kịp
đỗ lại, tạm dừng (xe)
the carriage drew up before the door
xe ngựa đỗ lại ở truớc cửa
( + to) lại ngay sát, cho tới gần
to draw up to lớn the table
lại ngay sát bàn
to draw a bead on
Xem bead
to draw blank
lùng sục chẳng thấy thú săn bắn nào là, ko săn bắn được con cái nào; (nghĩa bóng) ko nhằm nhè gì, ko được gì
to draw one's last breath
trút khá thở sau cuối, chết
to draw the cloth
dọn bàn (sau khi ăn xong)
to draw it fine
(thông tục) vượt lên trước chi ly, chẻ sợi tóc thực hiện tư
to draw to lớn a head
chín (mụn nhọt...)
to draw in one's horns
thu sừng lại, teo vòi vĩnh lại; (nghĩa bóng) bớt vênh váo, bớt lên trên bề mặt tao đây
to draw a line at that
làm mà đến mức vì vậy thôi; nhận mà đến mức vì vậy thôi
to draw the line
ngừng lại (ở một số lượng giới hạn nào) không có bất kì ai di xa xăm rộng lớn nữa
to draw one's pen against somebody
viết công kích ai
at daggers drawn with sb
đối thủ, thù hằn nghịch
to draw sb's attention to lớn sth
lưu ý ai về điều gì
to draw a distinction between sth and sth
phân biệt rõ ràng vật gì với dòng sản phẩm gì
to draw stumps
(môn crickê) nhổ cọc cho biết thêm kết giục cuộc chơi
to draw sb's teeth
làm cho tới trở nên vô hình
to draw oneself up to lớn one's full height
vươn trực tiếp người
to draw a veil on sth
không nhắc cho tới điều gì (do tế nhị)

Chuyên ngành

Xây dựng

kéo

Cơ - Điện tử

Sự kéo, sự mút hút, sự chuốt, sự vẽ, kéo, rút, vẽ,ram

Dệt may

kéo duỗi
kéo giãn

Giao thông & vận tải

thảo ra

Hóa học tập & vật liệu

họa đồ

Toán & tin

(lý thuyết trò đùa ) kéo, rút (bài); vẽ
draw a line
vẽ đàng thẳng

Kỹ thuật cộng đồng

họa
hút
kéo
kéo ra
kéo sợi
kéo, dãn

Giải mến EN: 1. to lớn haul a load of material.to lớn haul a load of material.2. to lớn pull an object out to lớn a greater length; stretch.to lớn pull an object out to lớn a greater length; stretch.

Giải mến VN: 1. kéo một trọng vận tải 2. kéo một vật cho tới lâu năm đi ra, dãn đi ra.

Bạn đang xem: draw in là gì

lực kéo
sự chuốt
ram (thép)
rút
rút khuôn
rút ra
sự hút
sự kéo
sự phác hoạ họa
sự ram (thép)
vạch
vẽ

Kinh tế

cái đinh
điểm thu hút
hối phiếu
authority to lớn draw
ủy quyền viết lách (hối phiếu)
rút (tiền)
authority to lớn draw
ủy quyền rút tiền
draw at sight (to...)
rút chi phí ngay
số chi phí rút ra
ứng chi
viết
authority to lớn draw
ủy quyền viết lách (hối phiếu)
draw up a report (to...)
viết một báo cáo

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
attract , bring , carry , convey , cull , draft , drag , drain , educe , elicit , evoke , extract , fetch , gather , haul , hook , jerk , lug , magnetize , pick , pluck , pump , rake , siphon , tap , tow , trail , trawl , tug , wind in , wrench , yank , caricature , chart , compose , crayon , delineate , depict , describe , design , engrave , etch , express , size , formulate , frame , graph , limn , map out , mark , model , outline , paint , pencil , portray , prepare , profile , sketch , trace , write , collect , conclude , derive , get , infer , judge , make , make out , take , argue into , bewitch , bring around , bring forth , Gọi forth , captivate , charm , convince , enchant , engage , entice , fascinate , induce , invite , lure , persuade , prompt , wile , win over , attenuate , choose , elongate , extort , lengthen , pull out , respire , select , single out , stretch , suck , decant , effuse , let out , allure , appeal , summon , bring in , clear , earn , gain , gross , net , pay , produce , realize , repay , yield , deduce , deduct , understand
phrasal verb
fall back , pull back , pull out , retire , withdraw , consume , drain , eat up , expend , finish , play out , lập cập through , spend , use up , retract , elongate , extend , prolong , prolongate , protract , spin , stretch , formulate , frame

Từ ngược nghĩa

verb
exhale , propel , push , repel , repulse , alienate , estrange , push away , rebuff , reject , turn off , put in , shorten

Xem thêm: contender là gì

Xem thêm: scumbag là gì

tác fake

nguyá»…n thị xuyến, ♚, ㄨ•Mèø £ười•ㄨ , Admin, Nguyen Duy Thuan, Đặng chỉ bảo Lâm, Ngọc, ngoc hung, ho luan, Trần ngọc hoàng, Khách

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ