all out là gì

I need you to tát help prevent an all-out war.

Tôi cần thiết cậu canh ty ngăn một trận đánh đổ máu rộng lớn.

Bạn đang xem: all out là gì

Oh, we went all out this year, hon.

Bọn tao tiếp tục chuẩn chỉnh bị cả năm rồi.

All-out assault on Bane.

Đi khử Bane thôi

I'll hear them all out.

Anh tiếp tục nghe họ thưa.

Humans use your blood, your genes, to tát create a weapon that wipes us all out.

Con người tiêu dùng huyết và gien của em sẽ tạo rời khỏi 1 vụ khí nhằm mục đích tận khử tất cả chúng ta.

They took it all out two days ago.

Họ tiếp tục rút hết chi phí 2 ngày trước rồi

And we can't cool them off cause we're all out of water!

Không thể thực hiện nguội bọn chúng được vì như thế tao hết nước rồi.

Dudes, in 12 hours, we'll commence with the all-out destruction of Earth.

Sau 1 2 tiếng nữa, bọn tao tiếp tục chính thức bỏ diệt Trái Đất.

Nielsen had to tát write it all out once more.

Daryl ngay lập tức bảo người cơ nhắc lại một lần tiếp nữa.

He threw us all out of heaven!

Ông tao trục xuất vớ cả Shop chúng tôi ra khỏi thiên đường!

We'll finish this in one all-out victory.

Ta tiếp tục dốc toàn lực nhằm thắng trận này.

Since he was dead, the Pharaoh got no use at all out of those expensive objects.

Vì tiếp tục bị tiêu diệt, Pha-ra-ôn ko thể dùng những vật nhiều tiền ấy.

The action committee called for an all out protest on 21 February, including strikes and rallies.

Xem thêm: custom declaration là gì

Uỷ phát hành động lôi kéo mọi người nhập cuộc sinh hoạt kháng nghị vào trong ngày 21 mon 2, bao hàm bến bãi khóa và tập kết.

I'd take No. 21 1 and go all out.

Cùng với 211 tận tâm trận chiến cho tới hết 300 hiệp!

Shortly after midnight on May 29 the all-out offensive began.

Ngay sau nửa ngày đêm 29 cuộc tiến công tổng lực chính thức.

Once Chris figures this all out, we're gonna be fine.

Khi nào là Chris giải quyết và xử lý chuyện này xong, tao tiếp tục ổn định thôi.

And most definingly, they lead an all-out war on the rights of women.

Và điều chắc hẳn rằng nhát, bọn chúng dốc toàn lực nhập trận đánh chống quyền đồng đẳng mang đến phụ nữ giới.

Rita, what's there to tát fear? We'll take them all out lượt thích bots. I know.

Rita, em kinh hoàng đồ vật gi nào? kinh hoàng anh bị nghiền nát nhừ như 1 trái đất máy à.

Then you cut it all out.

Sau cơ cần hạn chế quăng quật hết.

I want you all out in the street in 10 minutes for drill.

Tôi ham muốn mọi người ra đàng nhập mươi phút nữa nhằm luyện tập.

We're all out.

Chúng tôi bán không còn rồi.

He knows if we even go near Klingon space, it'd be all-out war.

Hắn biết chỉ việc tất cả chúng ta cho tới ngay sát không khí Klingon, thì tiếp tục có một trận đánh tổng lực xảy ra.

I said we're all out, okay?

Anh thưa là hết rồi, được chưa?

17 Let us now return to tát the all-out attack by Gog mentioned at the outset.

Xem thêm: pairs nghĩa là gì

17 Bây giờ, tất cả chúng ta hãy quay về cuộc tấn công của Gót được nhắc ở đầu bài bác.

Get them all out, except that one.

Đưa bọn nó ra hết, trừ con cái nhỏ bé cơ.