elves là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/elf/

Bạn đang xem: elves là gì

Thêm nhập tự điển của tôi

chưa sở hữu mái ấm đề

  Từ ngay sát giống

  shelves themselves yourselves ourselves pelves


Từ vựng giờ Anh theo gót mái ấm đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản