expendable là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/iks'pendəbl/

Bạn đang xem: expendable là gì

Thêm vô tự vị của tôi

chưa với công ty đề
 • tính từ

  có thể chi phí được (tiền...)

  Xem thêm: revenues là gì

 • có thể sử dụng không còn được

  Xem thêm: backorder là gì

 • (quân sự) rất có thể quyết tử, rất có thể phá huỷ huỷ điTừ vựng giờ đồng hồ Anh theo đòi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản