fatherhood là gì

  • TỪ ĐIỂN
  • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'fɑ:ðəʃip/

Bạn đang xem: fatherhood là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa với mái ấm đề


Từ vựng giờ Anh theo dõi mái ấm đề:

  • Từ vựng chủ thể Động vật
  • Từ vựng chủ thể Công việc
  • Từ vựng chủ thể Du lịch
  • Từ vựng chủ thể Màu sắc
  • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

  • 500 kể từ vựng cơ bản
  • 1.000 kể từ vựng cơ bản
  • 2.000 kể từ vựng cơ bản