look down là gì

Key takeaways

 • Người học tập dùng Look down on Khi ham muốn thể hiện nay sự coi thông thường, khinh thường thông thường một ai ê.

  Bạn đang xem: look down là gì

 • Cấu trúc Look down on: Look down on + somebody/something.

 • Một số kể từ đồng nghĩa tương quan của Look down on: Disdain, Despise, Spurn, Reject, Flout, …

 • Một số kể từ trái ngược nghĩa của Look down on: Approve, Esteem, Value, Think highly of, Appreciate, ….

Những cụm động kể từ tương quan đến từ “Look” có lẽ rằng quen thuộc với những người phát âm, tiêu biểu vượt trội như: Look forward to, Look after, Look out, Look into, vân vân. Trong số đó, cấu tạo Look down on được dùng khá rộng thoải mái và thông thường xuyên nhập tiếp xúc giờ đồng hồ Anh.

Look down on tức thị gì?

Trong giờ đồng hồ Anh, Look down on tức thị khinh thường, khinh thường thông thường người không giống và thể hiện nay bạn dạng thân thích xuất sắc rộng lớn, chất lượng tốt rộng lớn người không giống ở một hướng nhìn này ê. Cụm kể từ này được dùng Khi đem dự định coi nhẹ nhàng, review thấp một người này ê xoàng xĩnh rộng lớn bạn dạng thân thích và thể hiện nay rõ rệt được thái chừng của những người review.

Ví dụ:

Tiếng Anh

Tiếng Việt

He looks down on people whose families are poor.

Anh tao khinh thường những người dân đem mái ấm gia đình nghèo khổ khó khăn.

I wasn't as smart, so sánh they all looked down on mạ.

Tôi ko mưu trí tự, chính vì vậy toàn bộ bọn họ đều khinh thường tôi.

The other kids looked down on mạ because my parents were divorced.

Những đứa trẻ em không giống khinh thường tôi vì như thế phụ huynh tôi đang được ly hít.

It's hard to tát admit this, but deep down, I look down on people with no vision.

Thật khó khăn nhằm quá nhận điều này tuy nhiên trong sâu sắc thẳm tôi đặc biệt khinh thường những người dân không tồn tại tầm nhìn.

Don't look down on those clothes just because they aren't branded. Buy them if they fit you well.

Đừng khinh thường những cỗ ăn mặc quần áo ê chỉ vì như thế bọn chúng không tồn tại tên thương hiệu. Mua bọn chúng nếu như bọn chúng vừa khít với các bạn.

Look down on tức thị gìCụm kể từ Look down on và Look down upon là nhị cụm kể từ đồng nghĩa tương quan, chỉ không giống giới kể từ on và upon. Hai cụm kể từ này hoàn toàn có thể được sử dụng luân phiên, thay cho thế nhau nhập hầu hết những tình huống.

Ví dụ:

Tiếng Anh

Tiếng Việt

I was looked down on for not having my own xe đạp.

Tôi bị khinh thường vì như thế không tồn tại xe đạp điện của riêng rẽ bản thân.

I was looked down upon for not having my own xe đạp.

Cấu trúc Look down on và cơ hội dùng nhập câu

Loại từ: Cụm động từ

Cấu trúc Look down on:

Look down on + Someone/ Something

Khác với phần rộng lớn những giới kể từ không giống chuồn với Look, cụm kể từ Look down on hoàn toàn có thể được giải nghĩa trải qua nghĩa đen kịt của từng kể từ. Cụm động kể từ này được cấu trúc tự tía kể từ Look (Nhìn), Down (Xuống) và giới kể từ On ( theo gót sau là Someone/ Something). Từ nghĩa giờ đồng hồ Việt của những kể từ này, người phát âm hoàn toàn có thể đơn giản và dễ dàng suy ra mắt nghĩa của cụm kể từ Look down on và ghi ghi nhớ được lâu rộng lớn.

Ví dụ:

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Sadly, people with dark skin are often looked down on.

Đáng buồn thay cho, những người dân đem làn domain authority sẫm color thông thường bị khinh thường.

My teacher looks down on mạ because I’m a little slow.

Giáo viên của tôi khinh thường tôi vì như thế tôi khá chậm chạp.

Before you look down on him for his tattoos, know that they are tributes to tát his brother, who died in the war.

Trước khi chúng ta khinh thường anh ấy vì như thế những hình xăm của anh ấy ấy, hãy hiểu được bọn chúng được tưởng niệm cho tới người anh trai đang được bị tiêu diệt nhập cuộc chiến tranh của anh ấy ấy.

The fact that those salesmen look down on us is so sánh funny to tát us, because we make twice their yearly salary.

Việc những người dân bán sản phẩm khinh thường công ty chúng tôi thiệt hài hước vì như thế công ty chúng tôi mò mẫm gấp hai lương bổng 1 năm của mình.

Americans are looked down on by many nations for their ignorance and arrogance.

Người Mỹ bị nhiều vương quốc khinh thường vì như thế sự ngu dốt nát và kiêu ngạo.

My friends never look down on mạ, even though they are all doctors and lawyers.

Bạn bè của tôi ko lúc nào khinh thường tôi tuy vậy bọn họ đều là bác bỏ sĩ và trạng sư.

I can’t help but look down on people who spend the majority of their time on their phones.

Tôi hoàn toàn có thể hùn tuy nhiên khinh thường những người dân dành riêng phần rộng lớn thời hạn cho tới Smartphone của mình.

You shouldn’t look down on manual workers for their low wages.

Bạn tránh việc khinh thường những người dân làm việc tay chân vì như thế nút lương bổng thấp của mình.

It’s a common theory that celebrities look down on ordinary people.

Có một lý thuyết thịnh hành rằng những người dân có tiếng khinh thường những người dân thông thường không giống.

Từ đồng nghĩa tương quan và trái ngược nghĩa với Look down on nhập giờ đồng hồ Anh

Những kể từ đồng nghĩa tương quan với Look down on

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

Disdain

/dɪsˈdeɪn/

Khinh bỉ

Despise

/dɪsˈpaɪz/

Khinh thường

Scorn

/skɔːn/

Khinh bỉ

Sneer at

/snɪər/ /æt/

Cười đểu

Spurn

/spɜːn/

Hắt hủi

Hold in contempt

/həʊld/ /ɪn/ /kənˈtɛmpt/

Giữ nhập sự khinh thường bỉ

Treat with contempt

/triːt/ /wɪð/ /kənˈtɛmpt/

Đối xử với việc khinh thường thường

Reject

/ˈriːʤɛkt/

Khinh thường

Slight

/slaɪt/

Khinh thường

Shun

/ʃʌn/

Xa lánh

Flout

/flaʊt/

Coi thường

Scoff at

/skɒf/ /æt/

Chế giễu

Make fun of

/meɪk/ /fʌn/ /ɒv/

Chế giễu

Xem thêm: travel expenses là gì

Hold in contempt

/həʊld/ /ɪn/ /kənˈtɛmpt/

Khinh bỉ

Disparage

/dɪsˈpærɪʤ/

Phỉ báng

Những kể từ trái ngược nghĩa với Look down on

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

Approve

/əˈpruːv/

Chấp thuận

Honor

/ˈɒnə/

Tôn vinh

Honour

/ˈɒnə/

Tôn vinh

Praise

/preɪz/

Khen

Esteem

/ɪsˈtiːm/

Kính trọng

Admire

/ədˈmaɪə/

Ngưỡng mộ

Revere

/rɪˈvɪə/

Tôn kính

Venerate

/ˈvɛnəreɪt/

Tôn kính

Value

/ˈvæljuː/

Giá trị

Respect

/rɪsˈpɛkt/

Kính trọng

Think highly of

/θɪŋk/ /ˈhaɪli/ /ɒv/

Đánh giá chỉ cao

Hold in high regard

/həʊld/ /ɪn/ /haɪ/ /rɪˈgɑːd/

Sự tôn trọng cao

Rate highly

/reɪt/ /ˈhaɪli/

Đánh giá chỉ cao

Appreciate

/əˈpriːʃɪeɪt/

Đánh giá chỉ cao

Worship

/ˈwɜːʃɪp/

Thờ cúng

Idolize

/ˈaɪdəlaɪz/

Thần tượng

Adulate

/ˈajəˌlāt/

Tôn thờ

Favour

/ˈfeɪvə/

Ủng hộ

Applaud

/əˈplɔːd/

Tán thưởng

Prize

/praɪz/

Phần thưởng

Adore

/əˈdɔː/

Yêu thích

Comment

/ˈkɒmɛnt/

Khen ngợi

Từ đồng nghĩa tương quan và trái ngược nghĩa với Look down on nhập giờ đồng hồ Anh

Bài tập dượt vận dụng

Để đánh giá kĩ năng ghi ghi nhớ và kĩ năng dịch nghĩa của những người học tập, hãy dịch những câu giờ đồng hồ Việt tại đây sang trọng giờ đồng hồ Anh bằng phương pháp dùng cụm động kể từ Look down on:

 1. Anh ấy ko học tập ĐH nên bị nhiều đứa ở điểm thao tác khinh thường.

 2. Chính Khi bọn họ khinh thường tôi, tôi mới mẻ nhìn thấy bản thân rất cần được thay cho thay đổi.

 3. Tôi ko thể Chịu đựng được nữa. Tôi đem cảm hứng như từng phen tôi thủ thỉ với cô ấy, cô ấy lại khinh thường tôi.

 4. Coi thông thường người không giống ko nên là 1 hành vi nhã nhặn, tuy nhiên là kiêu ngạo và ích kỷ.

 5. Tôi cho rằng sếp của tôi đang được khinh thường tôi vì như thế ông ấy đang không phó cho tới tôi ngẫu nhiên trách nhiệm rộng lớn này.

Đáp án khêu gợi ý:

 1. He didn’t go to tát university so sánh he was looked down on by many people at work.

 2. It was when they looked down on mạ that I realized I needed to tát change.

 3. I can’t take it anymore. I feel lượt thích every time I  talk to tát her she looks down on mạ.

 4. Looking down on others is not an act of humbleness, it's rather arrogant and selfish.

 5. I think my quấn is looking down on mạ because he hasn't given mạ any big tasks.

Bài ghi chép liên quan:

 • Cách người sử dụng Get

  Xem thêm: be strong là gì

 • Cấu trúc Finish

 • Cấu trúc Whether

Tổng kết

Qua bài bác phát âm một vừa hai phải rồi, ZIM Academy ước người phát âm đang được tiếp nhận được thêm thắt kiến thức và kỹ năng về cụm động kể từ Look down on là gì, cấu tạo, kể từ đồng nghĩa/ trái ngược nghĩa của chính nó và hoàn toàn có thể vận dụng thành công xuất sắc nhập bài bác tập dượt hoặc tiếp xúc nhập sau này.