max nghĩa là gì

/´mæksiməm/

Thông dụng

Danh kể từ, số nhiều là .maxima

Trị số đặc biệt đại
Lượng cực lớn, lượng tối đa
Cực điểm; đặc biệt độ

Tính từ

Cực chừng, tối đa

Chuyên ngành

Toán & tin

cực đại, độ quý hiếm rộng lớn nhất
absolute maximum
cực đại vô cùng, cực lớn trả toàn
improper maximum
cực đại ko chân chính
relative maximum
cực đại tương đối
strong maximum
cực đại mạnh
true maximum
cực đại trung thực, cực lớn cốt yếu
vrai maximum, v. max
cực đại thực

Xây dựng

Trách nhiệm pháp luật tối đa

Cơ - Điện tử

Cực đại, trị số cực lớn, tối đa

Kỹ thuật công cộng

giá trị đỉnh

Kinh tế

cực đại
số lượng đặc biệt đại
số lượng tối đa
tối đa
tối đại

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
best , biggest , greatest , largest , maximal , most , mostest , outside , paramount , superlative , supreme , top , topmost , ultimate , utmost , uttermost
noun
apex , apogee , ceiling , climax , crest , culmination , extremity , height , max , maxi , most , nonpareil , peak , pinnacle , preeminence , record , summit , supremacy , the kết thúc , top , utmost , uttermost , zenith , outside , ultimate , limitation , greatest , highest , limit , paramount

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: max nghĩa là gì

Xem thêm: pressure on là gì

NHÀ TÀI TRỢ