decompress là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/,di:kəm'pres/

Bạn đang xem: decompress là gì

Thêm vô tự điển của tôi

chưa với căn nhà đề

  Từ sát giống

  decompression


Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo đuổi căn nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản