phêu tiếng anh là gì

VIETNAMESE

cái phễu (thường người sử dụng vô chống thí nghiệm)

Bạn đang xem: phêu tiếng anh là gì

Cái phễu là vật dụng đem mồm loe, nhằm sụp đổ hóa học lỏng vô vật đựng đem mồm nhỏ.

1.

Đây là chuyến thứ nhất tôi nhận ra một chiếc phễu kỳ lạ vì vậy.

This is the first time I have ever seen such a strange laboratory funnel.

2.

Xem thêm: lip sync là gì

Mẹ tôi nên người sử dụng hình mẫu phễu nhằm sụp đổ rượu vô những chai nhỏ.

My mom has to lớn use the laboratory funnel to lớn pour the wine into small bottles.

Một số kể từ vựng tương quan cho tới Chemistry (Hoá học):

- Organic Chemistry (Hoá Hữu cơ)

- Inorganic Chemistry (Hoá Vô cơ)

Xem thêm: how time flies là gì

- chemical formula (công thức hoá học)

- chain reaction (chuỗi phản ứng)

- chemical equation (phương trình hoá học)