plastic nghĩa là gì

/'plæstik/

Thông dụng

Danh từ

Chất dẻo; hóa học thực hiện bởi vì hóa học dẻo
the use of plastics in industry
việc dùng hóa học mềm vô công nghiệp
many items in daily use are made out of plastic
nhiều vật dụng hằng ngày được tạo kể từ hóa học dẻo
( plastics) khoa học tập sản xuất hóa học dẻo
(thông tục) thẻ tín dụng thanh toán thực hiện bởi vì hóa học mềm (như) plasticỵmoney

Tính từ

Làm bởi vì hóa học mềm (hàng hoá)
a plastic cup
cốc bởi vì hóa học dẻo
a plastic toy
đồ nghịch ngợm bởi vì hóa học dẻo
fabric with a plastic coating
vải tráng hóa học dẻo
Dẻo, nặn được, dễ làm hình, thực hiện trở nên khuôn (chất liệu, những chất)
clay is a plastic substance
đất sét là 1 hóa học nhằm thực hiện khuôn
Tạo hình, chạm trổ (đất sét, sáp..)
plastic arts
nghệ thuật tạo ra hình
plastic surgery
phẫu thuật tạo ra hình
(nghĩa bóng) mềm mỏng, mượt mỏng dính, hoặc chiều đời; dễ dàng uốn nắn nắn (người)

Chuyên ngành

Môi trường

Chất dẻo
Hợp hóa học không tồn tại phản xạ hoá học tập với sắt kẽm kim loại, được đúc khuôn trở nên những vật tư xây đắp rắn hoặc dễ dàng uốn nắn, giàn khuông …

Cơ - Điện tử

Chất mềm, (v) dẻo

Chất mềm, (v) dẻo

Toán & tin

dẻo // hóa học dẻo

Xây dựng

bằng hóa học dẻo
plastic aggregates
cốt liệu bởi vì hóa học dẻo
plastic formwork
ván khuôn bởi vì hóa học dẻo
plastic material
vật liệu bởi vì hóa học dẻo
plastic model
mô hình bởi vì hóa học dẻo
plastic pipeline
đường ống bởi vì hóa học dẻo
plastic roof panel
panen lợp bởi vì hóa học dẻo
plastic sheath
vỏ bởi vì hóa học dẻo
plastic structures
kết cấu (bằng) hóa học dẻo
plastic wall panel
panen tường bởi vì hóa học dẻo
watertight plastic sheath
bao bởi vì hóa học mềm kín nước
có tính dẻo

Kỹ thuật công cộng

chất dẻo
carbamide plastic
chất mềm cacbanit
conductive plastic
chất mềm dẫn (điện)
decorative plastic
chất mềm trang trí
fiber reinforced plastic
chất mềm sở hữu sợi gia cường
fibre-glass reinforced plastic
chất mềm cốt sợi thủy tinh
flame-retardant foam plastic
chất mềm Chịu lửa
flexible foamed plastic
chất mềm xốp mềm
floating plastic blanket
lớp phủ bởi vì hóa học mềm nổi
foamed plastic insulant
chất mềm cản nhiệt dạng bọt
foamed plastic insulating material
chất mềm cản nhiệt dạng bọt
glass fiber reinforced plastic
chất mềm cốt sợi thủy tinh
laminated plastic
lá hóa học dẻo
natural plastic
chất mềm thiên nhiên
nonrigid plastic
chất mềm ko cứng
paper (-base) laminate plastic
chất mềm giấy má ép
phenolic plastic
chất mềm fenon
phenolic plastic
chất mềm phenolic
piezothermal plastic
chất mềm hóa nhiệt
plastic (foam) insulant
chất mềm cản nhiệt dạng bọt
plastic aggregates
cốt liệu bởi vì hóa học dẻo
plastic belt
đai hóa học dẻo
plastic blanket
tấm hóa học dẻo
plastic capacitor
tụ (màng) hóa học dẻo
plastic capacitor
tụ bởi vì hóa học dẻo
Plastic Clad Silica (PCS)
silicat quấn hóa học dẻo
plastic cladding
lớp quấn bởi vì hóa học dẻo
plastic coating
lớp quấn bởi vì hóa học dẻo
plastic coating
lớp phủ bởi vì hóa học dẻo
plastic coating
lớp phủ hóa học dẻo
plastic coating
sự phủ hóa học dẻo
plastic coating
vỏ quấn hóa học dẻo
plastic coating
vỏ hóa học dẻo
plastic deformation
sự biến tấu hóa học dẻo
plastic developing tank
chậu cọ hình họa bởi vì hóa học dẻo
plastic dish
đĩa hóa học dẻo
plastic engine
động cơ bởi vì hóa học dẻo
plastic fiber
sợi hóa học dẻo
plastic fiber cable
cáp sợi hóa học dẻo
plastic film
màng hóa học dẻo
plastic film
phim bởi vì hóa học dẻo
plastic film capacitor
tụ màng hóa học dẻo
plastic flow
dòng hóa học dẻo
plastic foam
bọt hóa học dẻo
plastic foam
tấm hóa học mềm xốp
plastic foam packaging
bao phân bì bọt hóa học dẻo
plastic foam packaging
bao gói hóa học mềm xốp
plastic foil
lá hóa học dẻo
plastic formwork
ván khuôn bởi vì hóa học dẻo
Plastic Insulated Cable (PIC)
cáp cơ hội năng lượng điện bởi vì hóa học dẻo
plastic insulator
bầu hóa học dẻo
plastic insulator
cái cơ hội năng lượng điện hóa học dẻo
plastic liner
đệm lót bởi vì hóa học dẻo
plastic material
vật liệu bởi vì hóa học dẻo
plastic model
mô hình bởi vì hóa học dẻo
plastic molding
sự nghiền hóa học dẻo
plastic mounting
giá hóa học dẻo
Plastic Optical Fibre (POF)
cáp sợi quang quẻ bởi vì hóa học dẻo
plastic packing material
vật liệu vỏ hộp hóa học dẻo
plastic paint
sơn hóa học dẻo
plastic pipe
ống bởi vì hóa học dẻo
plastic pipeline
đường ống bởi vì hóa học dẻo
plastic plug
đầu ống bởi vì hóa học dẻo
plastic protective element
phần tử đảm bảo an toàn hóa học dẻo
plastic recycling
sự tái mét chế hóa học dẻo
plastic roof panel
panen lợp bởi vì hóa học dẻo
plastic sheath
vỏ bởi vì hóa học dẻo
plastic sheath
vỏ quấn hóa học dẻo
plastic sheet
tấm hóa học dẻo
plastic sheeting
vỏ quấn bởi vì hóa học dẻo
plastic structures
kết cấu (bằng) hóa học dẻo
plastic testing machine
máy thực nghiệm hóa học dẻo
plastic veneer
lớp ốp hóa học dẻo
plastic wall panel
panen tường bởi vì hóa học dẻo
plastic wrap
giấy bóng bởi vì hóa học dẻo
plastic-clad silica fibre (PCSfiber)
sợi oxit silic quấn hóa học dẻo
plastic-clad silica fibre (PCSfiber)
sợi silic oxit quấn hóa học dẻo
plastic-clad silica fibre (PCSfiber)
sợi thủy tinh anh thạch anh quấn hóa học dẻo
PLCC (plasticleaderless chip carrier)
giá đem chip ko chân bởi vì hóa học dẻo
polyamide plastic
chất mềm Poliamit
polyester plastic
chất mềm Polieste
polymerization plastic
chất mềm trùng hợp
PSC fiber (plastic-clad silica fiber)
sợi silic oxit quấn hóa học dẻo
PSC fibre (plastic-clad silica fibre)
sợi silic oxit quấn hóa học dẻo
reinforced plastic
chất mềm sở hữu cốt
reinforced plastic
chất mềm cốt sắt
reinforced plastic
chất mềm gia cố
reinforced plastic
chất mềm tăng cường
reinforced-plastic laminate
chất mềm sở hữu lớp
rigid plastic
chất mềm cứng
rigid PVC plastic
chất mềm vinila cứng
rubber-toughened plastic
chất mềm cao su thiên nhiên mềm hóa
silicon plastic
chất mềm xilicon
synthetic plastic
chất mềm nhân tạo
thermosetting plastic
chất mềm xử lý nhiệt
transparent plastic
chất mềm vô suốt
urethane plastic
chất mềm uretan
watertight plastic sheath
bao bởi vì hóa học mềm kín nước
wood plastic
tẩm hóa học mềm mộc ép
zone of plastic flow
miền hóa học dẻo
dẻo
index plastic
chỉ số dẻo
nhựa
asbestos-reinforced plastic
tấm vật liệu bằng nhựa amiang
cellular plastic
bọt vật liệu bằng nhựa xốp
cellular plastic foam
bọt vật liệu bằng nhựa xốp
expanded (foamed) plastic
bọt vật liệu bằng nhựa xốp
expanded plastic
bọt vật liệu bằng nhựa xốp
expanded plastic
nhựa xốp đàn hồi
foamed plastic
bọt vật liệu bằng nhựa xốp
foamed plastic
nhựa bọt
glass reinforced plastic (GRP)
nhựa được gia cố thủy tinh
plastic bonding
gắn bởi vì nhựa
plastic chair
ghế nhựa
plastic filler
nhựa nhằm thực hiện nhẵn đằm thắm xe pháo (matít)
plastic quad flat package
gói bằng phẳng vuông quấn nhựa
plastic resin
nhựa dẻo
plastic roofing
mái (tẩm) nhựa
plug (plasticplug)
nút nhựa
rigid cellular plastic shut
tấm vật liệu bằng nhựa xốp cứng
thermosetting plastic
nhựa phản xạ nóng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
bending , ductile , elastic , fictile , formable , moldable , molded , pliable , pliant , resilient , shapeable , supple , workable , amenable , compliant , docile , flexible , giving , impressionable , influenceable , malleable , manageable , receptive , responsive , suggestible , susceptible , tractable , yielding , cast , chemical , ersatz , false , manufactured , phony , pseudo * , substitute , synthetic , unnatural , flexile , flexuous , changeable , fluid , springy , artificial , factitious , acrylic , adaptable , creative , formative , governable , impressible , labile , mutable , sculptural , soft , waxy

Từ ngược nghĩa