shot up là gì

How was it used? Could mean a gun fired a lot of bullets into something.Or, someone injected drugs into their veins.

Bạn đang xem: shot up là gì

İt was about amazons profits in q1

Ohhh. It's profits, or stock prices, or whatever it's measuring, increased at a very high rate.

Oh, in that context it means vĩ đại rise suddenly or sharply.

"Due vĩ đại the war, oil prices shot up all over the world."
They increased

Xem thêm: the trong tiếng anh là gì

For that context, it means Amazon's profit / customers quickly increased.

[Tin tức] Này bạn! Người học tập nước ngoài ngữ!

Bạn sở hữu biết phương pháp nâng cao tài năng ngữ điệu của tớ không❓ Tất cả những gì bạn phải thực hiện là nhờ người phiên bản ngữ sửa nội dung bài viết của mình!
Với HiNative, chúng ta cũng có thể nhờ người phiên bản ngữ sửa nội dung bài viết của tớ free ✍️✨.

Đăng ký