sipping là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

  • IPA: /ˈsɪp/

Danh từ[sửa]

sip /ˈsɪp/

  1. Hớp, nhắp, không nhiều.
    a sip of brandy — một nhắp rượu mạnh

Động từ[sửa]

sip /ˈsɪp/

Bạn đang xem: sipping là gì

Xem thêm: synonymy là gì

  1. Uống từng hớp, nhắp (rượu).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

  • "sip", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính phí (chi tiết)

Tiếng Tráng Nông[sửa]

Từ nguyên[sửa]

So sánh với tiếng Tày slíp.

Cách vạc âm[sửa]

  • (Giả Thố, Quảng Nam): IPA(ghi chú): /sip⁵⁵/, /θip⁵⁵/

Số từ[sửa]

sip

  1. mười.