tapped là gì

/tæp/

Thông dụng

Danh từ

Vòi, khoá (nước) (như) faucet
to turn the tap on
mở vòi
to turn the tap off
đóng vòi
Sự giắt rẽ vô điện thoại cảm ứng nhằm nghe trộm
Nút thùng rượu
Loại, hạng (rượu)
wine of an excellent tap
rượu vang thượng hạng
Quán rượu, tiệm rượu
Mẻ thép (chảy đi ra lò)
(kỹ thuật) bàn ren, tarô
on tap
trong thùng với vòi; vô thùng (về bia..)
Có thể với ngay lúc cần thiết đến

Ngoại động từ

Ráp vòi vĩnh (vào thùng); ngỏ vòi vĩnh, đóng góp vòi
Rút hóa học lỏng đi ra kể từ (cái gì)
to tap a cask of cider
rút rượu táo vô thùng ra
Cạo mủ (chích, rời vỏ cây nhằm lấy nhựa); gom (nhựa cây) bằng phương pháp cạo mủ
to tap rubber-trees
rạch cây cao su thiên nhiên lấy mủ
Khoan, tiện ren
Cho (thép) chảy đi ra (khỏi lò)
Rút đi ra, bòn rút; vòi vĩnh, bắt đem, bắt nộp
to tap someone for money
vòi chi phí ai; bòn rút chi phí ai
to tap someone for information
bắt ai cung ứng tin cậy tức
Mắc rẽ vô điện thoại cảm ứng (để nghe trộm)
Đề cập cho tới, bàn cho tới (một vấn đề)
Đặt mối liên hệ với, đặt điều mối liên hệ kinh doanh với (một nước)
Cầu van lơn (ai)
(kỹ thuật) ren

Nội động từ

Rút (chất lỏng) qua quýt vòi vĩnh của thùng
to tap off some cider
mở vòi vĩnh rút rượu táo ra

Danh kể từ, số nhiều taps

Cái gõ nhẹ nhàng, cái vỗ nhẹ nhàng, cái đập nhẹ nhàng, cái tát khẽ
Tiếng gõ nhẹ
to hear a tap at the window
nghe phổ biến gõ nhẹ nhàng ở cửa ngõ sổ
( số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (quân sự) giờ đồng hồ kèn hiệu ở đầu cuối trong thời gian ngày, báo hiệu tắt không còn những đèn

Ngoại động từ

Gõ nhẹ nhàng, vỗ nhẹ nhàng, đập nhẹ nhàng, khẽ đập, tát nhẹ
to tap someone on the shoulder
vỗ nhẹ nhàng nhập vai ai
to tap at the door
gõ nhẹ nhàng vô cửa

Nội động từ

( + at/on something) gõ
Who's that tapping at the window?
Ai gõ hành lang cửa số thế?

hình thái từ

  • V-ing: tapping
  • V-ed: tapped

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Vòinước, lỗ xả, nút, tarô, (v) khoan lỗ, rời ren, mắcdây rẽ, nối nhánh, chồn nhẹ 

Vòinước, lỗ xả, nút, tarô, (v) khoan lỗ, rời ren, mắcdây rẽ, nối nhánh, chồn nhẹ 

Cơ khí & công trình

chồn (nhẹ)
sự chạm đập nhẹ
thải (chất lỏng)
van (nước, khí)

Xây dựng

ống xả (nước)
vòi khí
vòi tháo dỡ nước

Điện lạnh

chỗ lấy năng lượng điện đi ra (không cần đầu mút)
chỗ lấy nước ra
đầu lấy năng lượng điện ra

Điện

dây đấu rẽ
điểm nối dây

Giải quí VN: Điểm nối cuộn chão ở ngoài các đầu chão.

Bạn đang xem: tapped là gì

Kỹ thuật công cộng

bàn ren
bulông đầu vuông
cắt ren
dẫn
đập nhẹ
đầu vòi
dây nhánh
lỗ xả
nút
phân nhánh
ống thải
rẽ
rót
rót đi ra (từ lò nung chảy thủy tinh)
sự phân nhánh
tarô
van
vòi
vòi (điều chỉnh)
vòi nước

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bibcock , cock , egress , hydrant , nozzle , petcock , spigot , spout , stopcock , valve , knock , rap
verb
beat , bob , dab , drum , knock , palpate , pat , percuss , rap , strike , tag , thud , thump , tip , touch , bleed , bore , broach , draft , drain , draw , draw forth , draw off , draw out , drill , empty , lance , milk , mine , open , penetrate , perforate , pump , riddle , siphon , spear , spike , stab , unplug , unstopper , use , utilize , designate , make , name , nominate , let out , bug , wiretap

Xem thêm: prod là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ