acknowledgment là gì

/ək'nɔliʤmənt/

Thông dụng

Cách ghi chép không giống acknowledgment

Danh từ

Sự nhận, sự thừa nhận, sự quá nhận
an acknowledgment of one's fault
sự nhận lỗi
a written acknowledgment of debt
giấy nhận với vay mượn nợ
Vật thông thường đáp, vật tạ ơn; sự thông thường đáp
in acknowledgment of someone's help
để cảm tạ sự hỗ trợ của ai
Sự báo cho thấy thêm đã nhận được được (thư...)
to have no acknowledgment of one's letter
không sẽ có được giấy má báo cho thấy thêm đã nhận được được thư

Điện lạnh

Nghĩa chuyên nghiệp ngành

ghi nhận

Kỹ thuật cộng đồng

Nghĩa chuyên nghiệp ngành

báo nhận
acknowledgment bit
bit báo nhận
ANK (Acknowledgment)
tin báo nhận
Standby-Ready-Acknowledgment (SRA)
báo nhận dự trữ vẫn sẵn sàng
Start Acknowledgment (STACK)
bắt đầu báo nhận
unnumbered acknowledgment (UA)
sự báo nhận ko tấn công số
tin báo nhận

Giải quí VN: Tin báo nhận là 1 trong thông tin xác minh là đã nhận được được mặt hàng gửi. Khi tài liệu được truyền thân thiết nhị khối hệ thống thì người nhận rất có thể xác nhận đã nhận được tài liệu. Các tin cẩn báo sẽ có được dùng làm bù phủ mang lại những mạng ko uy tín. Tuy nhiên những tin cẩn báo nhận này còn có tẻh 6 thực hiện hạn chế năng suất thực hiện bên trên mạng. Nếu từng gói mặt hàng đều đòi hỏi với tin cẩn báo nhận thì 50% năng suất mạng được sử dụng mang lại việc xác thực vấn đề nhận mặt hàng. Các mạng modem như LAN và WAN được nghĩ rằng có tính tin tưởng cao. Các gói mặt hàng gửi bên trên những mạng này hiếm khi nhớ dùng cho tới tin cẩn báo nhận vì vậy những tin cẩn này thông thường được sử dụng so với những group mặt hàng Hay là ko người sử dụng gì cả. Tuy nhiên những mạng ko đáp ứng tin cậy vẫn tồn tại tồn bên trên - nhất là các bạn kiến thiết mạng WAN ở những nước toàn cầu loại thân phụ hoặc dùng những khí giới vô tuyến nhằm truyền tài liệu.

Bạn đang xem: acknowledgment là gì

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
acceptance , accession , acquiescence , admission , admitting , affirmation , allowance , allowing , assent , assertion , asservation , avowal , compliance , conceding , concession , concurrence , confession , confirmation , corroboration , declaration , profession , ratification , realization , recognition , yielding , acclamation , addressing , answer , apology , applause , appreciation , bestowal , bow , thẻ , contract , credit , gift , gratitude , greeting , guarantee , hail , hailing , letter , nod , notice , reaction , receipt , reply , response , return , salutation , salute , signature , statement , tư vấn , thanks , token

Xem thêm: disqualified là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ