bear nghĩa là gì

/beə/

Thông dụng

nước ngoài động từ

Mang, cầm cố, vác, team, treo, ôm
to bear a message
mang một bức thư
to bear traces of a bombardment
mang vết tích một cuộc ném bom
the document bears no date
tài liệu ko đề ngày
to bear in mind
ghi nhớ; lưu giữ ko quên
Chịu, Chịu đựng
to bear a part of the expenses
chịu một trong những phần những khoản chi
I can't bear that fellow
tôi ko Chịu được kiểu thằng thân phụ ấy
Sinh, sinh đẻ, sinh lợi
to bear fruits
ra trái ngược, sinh quả
to bear interest
sinh lãi, với lãi
to bear a child
sinh con
to be born in 1940
sinh năm 1940
to bear oneself
cư xử, xử sự

Nội động từ

Chịu, Chịu đựng
to grin and bear
cười tuy nhiên Chịu đựng
ngậm nhân tình hòn thực hiện ngọt
Chống hứng, đỡ
this beam can't bear
cái xà này sẽ không kháng hứng nổi
Có hiệu lực thực thi hiện hành, ăn thua
this argument did not bear
lý lẽ cơ chẳng bõ bèn gì; lý lẽ cơ không tồn tại hiệu lực
Rẽ, con quay, phía về
to bear lớn the right
rẽ lịch sự phải
Ở nhập (vị trí này...)
this island bears N.E. of the harbour
đảo cơ ở về phía phía đông bắc hải cảng
Sinh, sinh đẻ, sinh lợi
all these pear-trees bear very well
những cây lê này sinh thật nhiều trái ngược, những cây lê này cực kỳ sai quả

Danh từ

Con gấu
gấu bắc cực
ấu trúc Mỹ
Người lỗ mãng, người thô tục
(thiên văn học) chòm sao gấu
the Great Bear
chòm sao Gấu rộng lớn, chòm sao Đại hùng

Cấu trúc từ

to bear away
mang chuồn, cuốn chuồn, lôi đi
to bear away the prize
giật giải, đoạt giải, cướp giải
to be borne away by one's enthusiasm
để mang đến năng nổ lôi kéo đi
Đi xa thẳm, chuồn lịch sự phía khác
to bear down
đánh quỵ, hạ gục
to bear down an enemy
đánh quỵ kẻ thù
to bear down upon
sà xuống, xông nhập, chồm tới
to bear down upon the enemy
xông nhập quân thù, đối thủ
to bear in
đi về phía
they were bearing in with the harbour
họ đang di chuyển về phía cảng
to bear off
tách rời khỏi xa thẳm ko cho đến gần
Mang chuồn, cuốn chuồn, lôi chuồn, đoạt
to bear off the prize
đoạt giải, rung rinh giải, cướp giải
(hàng hải) tách bến xa thẳm thuyền (thuyền, tàu)
to bear on (upon)
có tương quan cho tới, quy vào
all the evidence bears on the same point
tất cả bệnh cớ đều quy vào trong 1 điểm
Tì mạnh nhập, kháng mạnh vào; ấn mạnh xuống=====
if you bear too hard on the point of your pencil, it may break
nếu anh ấn đầu cây viết chì, nó rất có thể gãy
to bear out
xác nhận, xác minh
statements are borne out by these documents
lời tuyên phụ thân và đã được những tư liệu này xác minh
to bear up
chống hứng (vật gì)
Ủng hộ (ai)
Có nghị lực, ko làm cho quỵ; ko thất vọng
to be the man lớn bear up against misfortunes
là người dân có đầy đủ nghị lực Chịu đựng được những nỗi bất hạnh
(hàng hải) tách (gió ngược)
to bear up for
đổi phía nhằm tách gió
to bear hard upon somebody
đè nặng nề lên ai; áp bức ai
to bear a part
chịu một phần
to bear with somebody
khoan loại ai, Chịu đựng ai
it is now borne in upon bầm that...
bây giờ tôi trọn vẹn tin yêu tưởng rằng...
to bear no reference lớn sth
không tương quan cho tới kiểu gì
to bring pressure lớn bear on sb
gây mức độ xay so với ai, người sử dụng áp lực đè nén so với ai ột thuyền; rộng lớn một ngựa; rộng lớn một xe pháo... (trong những cuộc đua thuyền, ngựa, xe đạp điện...)
to be a bear for punishment
chịu đựng được sự trừng trị quấy rầy và hành hạ, Chịu đựng ngoan ngoãn cường sự trừng trị hành hạ
to sell the bear's skin before one has caught the bear
bán domain authority gấu trước lúc bắt được gấu; ko đẻ tiếp tục đặt điều tên
as surly (sulky, cross) as a bear
cau với, nhăn nhó, gắt như mắm tôm
to take a bear by the tooth
liều vô ích; tự động xả thân nhập khu vực nguy nan một cơ hội ko cần thiết thiết
a bear garden
nơi chén nháo, điểm tạp nhạp
like a bear with a sore head
cáu kỉnh, gắt gỏng

Danh từ

Sự đầu tư mạnh giá bán hạ (chứng khoán); sự thực hiện mang đến sụt giá bán (chứng khoán)
Người đầu tư mạnh giá bán hạ (chứng khoán)

Động từ

Đầu cơ giá bán hạ (chứng khoán)
Làm mang đến sụt giá bán (chứng khoán)

Hình Thái từ

  • V_ing: bearing
  • past: bore
  • PP: borne

Chuyên ngành

Xây dựng

đỡ

Cơ - Điện tử

Dụng cụ đột, máy đột

Cơ khí & công trình

chịu (đựng)
dụng cụ đột
máy đột (bằng tay)

Kỹ thuật công cộng

đỡ
mang
mang tải
sinh lợi

Kinh tế

bán khống (chứng khoán)
chịu
bear a loss [[]] (to...)
chịu lỗ
bear a loss [[]] (to...)
chịu tổn thất
bear joint responsibility [[]] (to...)
chịu trách cứ nhiệm liên đới
bear the legal liability [[]] (to...)
chịu trách cứ nhiệm luật pháp
chịu đựng
đầu cơ giá bán xuống
bear campaign
chiến dịch đầu tư mạnh giá bán xuống
bear market
thị ngôi trường đầu tư mạnh giá bán xuống
bear position
vị thế đầu tư mạnh giá bán xuống
bear raid
cuộc đầu tư mạnh giá bán xuống
bear spread
chiến lược tản khai (để) đầu tư mạnh giá bán xuống
bear squeeze
thúc xay người đầu tư mạnh giá bán xuống
bear tack
chiến dịch đầu tư mạnh giá bán xuống
bear trap
bẫy đầu tư mạnh giá bán xuống
covered bear
người đầu tư mạnh giá bán xuống với bảo chứng
đầu gấu
giữ
người buôn bán khống (ở Sở thanh toán giao dịch bệnh khoán)
người đầu tư mạnh giá bán hạ
người đầu tư mạnh giá bán xuống
bear squeeze
thúc xay người đầu tư mạnh giá bán xuống
covered bear
người đầu tư mạnh giá bán xuống với bảo chứng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
buck , carry , convey , deliver , ferry , fetch , lug , move , pack , take , tote , transfer , transport , cherish , entertain , exhibit , harbor , have , hold , hold up , maintain , possess , shoulder , sustain , uphold , weigh upon , abide , admit , allow , brook , encounter , experience , permit , put up with , stomach , suffer , tolerate , undergo , be delivered of , beget , breed , bring forth , create , develop , engender , size , fructify , generate , invent , make , parturitate , produce , propagate , provide , reproduce , yield , tư vấn , nourish , nurse , display , acquit , behave , comport , demean , deport , vì thế , quit , accept , go , stand , swallow , withstand , give , press , push , head , phối out , strike out
phrasal verb
appertain , concern , pertain , refer , relate , attest , authenticate , back , corroborate , evidence , justify , substantiate , testify , validate , verify , warrant , confirm , demonstrate , endorse , establish , show

Từ trái ngược nghĩa