silent là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈsɑɪ.lənt/
Hoa Kỳ[ˈsɑɪ.lənt]

Tính từ[sửa]

silent /ˈsɑɪ.lənt/

Xem thêm: write on là gì

Bạn đang xem: silent là gì

 1. Không thưa, không nhiều thưa, thực hiện thinh.
  the report is silent on that point — bạn dạng report ko thưa gì về điểm đó
  a silent man — người không nhiều nói
  to keep silent — cứ thực hiện thinh
 2. Yên lặng, yên tĩnh tĩnh, tĩnh mịch, thanh tĩnh.
  silent night — tối thanh vắng
 3. Câm, ko thưa.
  silent letter — chữ câm
  silent film — phim câm

Tham khảo[sửa]

 • "silent", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)

Lấy kể từ “https://9film.edu.vn/w/index.php?title=silent&oldid=2016145”