keen for là gì

Key takeaways

Keen là tính kể từ B1 tức là quan hoài, hồi hộp, rét mướt lòng hoặc say sưa một chiếc gì tê liệt thật nhiều. Keen hoàn toàn có thể thẳng kết phù hợp với 1 danh kể từ hoặc thậm chí còn là 1 trong những mệnh đề hoàn hảo.

Bạn đang xem: keen for là gì

Cách sử dụng của cấu hình Keen on:

 • Keen on + V-ing

 • Keen on + Noun

Phân biệt của cấu hình Keen on và Keen to:

 • Keen on tức là yêu thương mến việc thực hiện điều gì tê liệt một hạ nhiệt tình, nhiệt huyết. Keen on đi kèm theo danh kể từ hoặc danh động kể từ V-ing.

 • Keen đồ sộ tức là vô cùng mong muốn làm những gì tê liệt nhập sau này. Keen đồ sộ lên đường với động kể từ dạng đồ sộ verb.

Keen là gì?

Theo tự điển Cambridge, Keen là tính kể từ B1 tức là quan hoài, hồi hộp, rét mướt lòng hoặc say sưa một chiếc gì tê liệt thật nhiều. Keen hoàn toàn có thể thẳng kết phù hợp với 1 danh kể từ hoặc thậm chí còn là 1 trong những cụm kể từ.

Ví dụ:

 • John is a keen soccer player.
  (John là 1 trong vận khuyến khích tennis sức nóng huyết)

 • My friend wanted đồ sộ go đồ sộ the cinema with bầm, but I wasn’t keen.
  (Bạn tôi mong muốn lên đường coi phim với tôi tuy nhiên tôi thì ko thích)

Các kể từ loại ứng của Keen bao gồm có:

 • Tính từ: keen - hồi hộp, say mê

 • Trạng từ: keenly - hồi hộp, xông xáo

 • Danh từ: keener - người sức nóng tình

 • Danh từ: keenness - sự năng nổ, háo hức

Các cấu hình Keen on nhập giờ Anh

Cấu trúc Keen on + Ving

Công thức:

S + đồ sộ be + keen on V_ing something

Cách dùng: Cấu trúc Keen on V-ing được sử dụng khi người học tập mong muốn phát biểu về việc ưng ý, yêu thương mến khi thao tác nào là tê liệt.

Ví dụ:

- My grandparents are keen on watching the new TV show on TV. (Dịch: Ông bà tôi vô cùng hồi hộp được coi tập phim mới nhất trình làng bên trên TV.)

- Lia is keen on practicing for the dancesport contest. (Dịch: Lia say sưa luyện tập cho tới cuộc đua nhảy dancesport.)

- I am not keen on taking care of the kids all weekend. (Dịch: Tôi ko mến cần nom bao nhiêu đứa trẻ em nhập vào cuối tuần một chút nào cả.)

Cấu trúc Keen on + Noun

Công thức:

S + đồ sộ be + keen on something/somebody

Cách dùng: Cấu trúc keen on something được sử dụng khi người học tập mong muốn phát biểu về việc say sưa, yêu thương mến vô nằm trong so với sự vật, vấn đề gì hoặc 1 ai tê liệt.

Ví dụ:

- The youngsters are keen on the newly released Marvel movie. (Dịch: Thiếu niên vô cùng mến tập phim Marvel vừa được trình làng.)

- John is obviously keen on Kim. (Dịch: John rõ rệt là vô cùng mến Kim.)

- John is particularly keen on soccer. (Dịch: John vô cùng say sưa soccer.)

Cấu trúc Keen on + Noun

Phân biệt cấu hình Keen on và Keen to

Cấu trúc Keen on và Keen đồ sộ đều được sử dụng khi người học tập mong muốn phát biểu về việc say sưa, yêu thương mến với cùng 1 việc gì tê liệt. Tuy nhiên, với sự khác lạ thân thích 2 cấu hình này, rõ ràng này là ở ý nghĩa sâu sắc và cấu hình theo đuổi sau.

- Keen on tức là yêu thương mến việc thực hiện điều gì tê liệt một hạ nhiệt tình, nhiệt huyết. Keen on đi kèm theo danh kể từ hoặc danh động kể từ V-ing

- Keen đồ sộ tức là vô cùng mong muốn làm những gì tê liệt nhập sau này. Keen đồ sộ lên đường với động kể từ dạng đồ sộ verb.

Ví dụ:

- I’m keen on drawing. (Dịch: Tôi yêu thương mến vẽ. Trong tình huống này người phát biểu đang được biết vẽ rồi.)

- I can’t draw yet, but I’m keen đồ sộ learn. (Dịch: Tôi chưa chắc chắn vẽ, tuy nhiên tôi vô cùng mong muốn học tập.)

Xem thêm: rural area là gì

Phân biệt cấu hình Keen on và Be fond of

Cấu trúc keen on và be fond of nhập giờ Anh không tồn tại rất nhiều điểm khác lạ. Hầu không còn những tình huống bọn chúng hoàn toàn có thể thay cho thế lẫn nhau. Tuy nhiên, nếu như người học tập phân tách thâm thúy về mặt mũi ý nghĩa sâu sắc thì bọn chúng với cùng một sự khác lạ nho nhỏ.

 • Cấu trúc keen on được sử dụng khi cửa hàng nói đến sở trường và còn tồn tại kiến thức và kỹ năng thông suốt về sở trường tê liệt.

 • Cấu trúc be fond of được sử dụng khi cửa hàng nói đến sở trường tuy nhiên ko vững chắc với kiến thức và kỹ năng thông suốt về sở trường tê liệt.

Ví dụ: 

 •  I am keen on studying music, I want đồ sộ be a singer.
  (Dịch: Tôi mến học tập nhạc, tôi mong muốn phát triển thành ca sĩ.)

 • I am fond of playing football.
  (Dịch: Tôi mến đùa bóng đá)

Tham khảo thêm:

 • Famous lên đường với giới kể từ gì? Cách phân biệt Famous for và Famous of

 • Cấu trúc Intend | Cách sử dụng, bài xích tập luyện và một trong những lưu ý

Bài tập luyện áp dụng về cấu hình Keen on với đáp án

1. There are plenty of opportunities for people who are keen ____ playing basketball.

A. to

B. at

C. on 

2. I am not very keen _____ buy that necklace.

A. to

B. on

C. at 

3. I'm not really keen on ____ đồ sộ the office today but I have đồ sộ.

A. đồ sộ go 

B. going

C. go 

4. John’s keen ____ going on a date with Kim.

A. at 

B. on

C. to 

5. Lia is keen on ________, and she got the perfect job in a public school.

A. teaches 

B. teach

C. teaching 

Đáp án và giải thích

1 - C: cấu hình “keen on V-ing”

2 - A: cấu hình “keen đồ sộ V”

3 - B: cấu hình “keen on V-ing”

4 - B: cấu hình “keen on V-ing”

Xem thêm: charge nghĩa là gì

5 - C: cấu hình “keen on V-ing”

Bài ghi chép bên trên đang được tổ hợp khái niệm, cách sử dụng và những chú ý khi dùng cấu trúc Keen on cùng theo với này là bài xích tập luyện áp dụng với đáp án. Qua nội dung bài viết bên trên, người học tập hoàn toàn có thể được thêm kiến thức và kỹ năng về cấu hình Keen on nhằm hoàn toàn có thể đáp ứng cho tới việc tiếp xúc bên phía ngoài. Hy vọng người học tập hoàn toàn có thể áp dụng những kiến thức và kỹ năng nhập nội dung bài viết này nhập quy trình học tập giờ Anh một cơ hội hiệu suất cao.

Tài liệu tham ô khảo: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/keen