so to speak là gì

Từ điển phanh Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Tục ngữ[sửa]

so to tướng speak

Bạn đang xem: so to speak là gì

  1. Phải bảo rằng, trở thành thực nhưng mà rằng thì.
    The elements, so to tướng speak (Khách quan tiền thì, vì thế yếu tố hoàn cảnh đấy thôi).

Mục kể từ này được ghi chép người sử dụng mẫu, và hoàn toàn có thể còn nguyên sơ. Quý Khách hoàn toàn có thể viết xẻ sung.
(Xin coi phần trợ chung nhằm hiểu thêm về phong thái sửa thay đổi mục kể từ.)

Xem thêm: yams nghĩa là gì

Xem thêm: acquisition nghĩa là gì

Lấy kể từ “https://9film.edu.vn/w/index.php?title=so_to_speak&oldid=2002174”