co owner là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/kou'ounə/

Bạn đang xem: co owner là gì

Thêm vô tự vị của tôi

chưa với căn nhà đề

  Từ sát giống

  co-ownership


Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo dõi căn nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản