elimination là gì

/i¸limi´neiʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự loại đi ra, sự loại trừ
(sinh vật học) sự bài xích tiết
Sự lờ đi
(toán học) sự khử
Sự rút đi ra (yếu tố...)
(thể dục,thể thao) cuộc đấu loại

Chuyên ngành

Toán & tin

[phép, sự] khử, sự quăng quật, sự loại trừ
elimination by addition or subtraction
phép test vì chưng nằm trong hạy trừ
elimination by comparison
khử vì chưng đối chiếu (các hệ số)
elimination by substitution
khử (ẩn số) vì chưng quy tắc thế
elimination of constants
phép test hằng số
Gaussian elimination
phép test Gauxơ
succssive elimination
phép test liên tiếp

Kỹ thuật công cộng

khử
bài tiết
phép khử
elimination by addition or subtraction
phép khử vì chưng nằm trong hoặc trừ
elimination of constants
phép khử hằng số
Gaussian elimination
phép khử Gause
gaussian elimination
phép khử gauss
Gaussian elimination
phép khử Gauxơ
successive elimination
phép khử liên tiếp
sự bỏ
sự khử
sự loại bỏ
interference elimination
sự vô hiệu nhiễu
leading character elimination
sự vô hiệu ký tự động đầu
zero elimination
sự vô hiệu số không
sự loại trừ
CSMA with Collision Elimination (CSMA/CE)
CSMA với việc loại trừ xung đột
thải ra
tách ra

Kinh tế

sự loại bỏ
sự thực hiện sạch
dust elimination
sự rửa sạch bụi

Địa chất

sự khử, sự loại trừ, sự thải

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
cut , destruction , discard , displacement , dropping , ejection , eradication , exclusion , expulsion , extermination , omission , rejection , riddance , taking away , weeding out , withdrawal , clearance , liquidation , purge , removal , dumping , jettison , evacuation , excretion , purgation

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: elimination là gì

Xem thêm: slow nghĩa là gì

NHÀ TÀI TRỢ