con gấu đọc tiếng anh là gì

Tiếng Anh có rất nhiều kể từ trị âm như là nhau, tuy nhiên lại không giống nhau về kiểu cách ghi chép và ngữ nghĩa. Cùng mày mò những cặp kể từ rất dễ khiến lầm lẫn này.

1. Allowed và Aloud

Bạn đang xem: con gấu đọc tiếng anh là gì

ban-co-biet-bare-va-bear-phat-am-giong-nhau
 

Allowed là động kể từ ở thể thụ động, Tức là được được được chấp nhận.

Aloud có tức là rộng lớn giờ đồng hồ.

/əˈlaʊd/

2. Ate và Eight

ban-co-biet-bare-va-bear-phat-am-giong-nhau-1
 

Ate là thể quá khứ của động kể từ eat, Tức là ăn.

Eight là số 8.

/eɪt/

3. Bare và bear

ban-co-biet-bare-va-bear-phat-am-giong-nhau-2
 

Bare (tính từ) có tức là trần truồng, trơ trụi, ít nhất.

Bear (danh từ) có tức là con cái gấu.

Xem thêm: how time flies là gì

/beər/

4. Be và bee

ban-co-biet-bare-va-bear-phat-am-giong-nhau-3
 

Bee có tức là con cái ong.

Be là động kể từ đem nghĩa thì, là, ở.

/bi/ hoặc /bi:/ (2 cơ hội ký hiệu cho một âm)

5. Blew và Blue

ban-co-biet-bare-va-bear-phat-am-giong-nhau-4
 

Blew là thể quá khứ của động kể từ blow, thông thường người sử dụng với nghĩa thổi, cuốn lên đường.

Blue ngoài nghĩa màu xanh da trời, tính kể từ xanh rớt thông thường được sử dụng với nghĩa buồn buồn phiền.

/blu/

Xem thêm: encumbrance là gì

Phiêu Linh

  • Phân biệt 3 cặp kể từ chữ N hoặc làm cho sai sót lẫn

×