hình thoi tiếng anh là gì

Hình thoi là hình bình hành sở hữu nhị cạnh kề đều bằng nhau hoặc hình bình hành sở hữu hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau.

Bạn đang xem: hình thoi tiếng anh là gì

1.

Hình dạng của cái diều tương tự như hình thoi với tư cạnh lâu năm đều bằng nhau.

The kite's shape resembled that of a rhombus with all four sides being equal in length.

2.

Học sinh nỗ lực vẽ một hình thoi tuyệt vời và hoàn hảo nhất mang đến bài bác luyện hình học tập.

The student struggled to lớn draw a perfect rhombus for the geometry assignment.

Xem thêm: linebacker là gì

Các hình dạng không giống vô toán học tập thường nhìn thấy là:

- hình tròn: circle

- hình vuông: square

- hình bầu dục: oval

Xem thêm: high performance là gì

- hình chữ nhật: rectangle

- hình tam giác: triangle

- hình thang: trapezium