find for là gì

Chúng tao thông thường nghe biết động kể từ find với tức là dò thám dò thám, tuy nhiên chúng ta đem biết find còn tồn tại nhiều ý nghĩa sâu sắc không giống với những cách sử dụng và cấu tạo không giống nhau. Vậy những cấu trúc find này đó là gì? Find lên đường với giới kể từ gì? Find V-ing hoặc vĩ đại V? Mời chúng ta dò thám hiểu nhé.

Find tức là gì?

Trong giờ đồng hồ Anh, kể từ “find” là 1 trong những động từ hoàn toàn có thể được dùng trong vô số nhiều văn cảnh không giống nhau, với khá nhiều nghĩa không giống nhau:

Bạn đang xem: find for là gì

Trong bại liệt, nghĩa thông thườn nhất đó là “tìm thấy, thấy, bắt được”.

find ving hoặc vĩ đại v

Ví dụ:

• I found my keys under the couch. (Tôi đang được nhìn thấy những cái khóa xe bên dưới ghế ngồi)

• I found a lost dog. (Tôi đang được nhìn thấy một chú chó lên đường lạc)

Find cũng đem nghĩa “nhận thấy, trừng trị hiện tại ra”:

• I found that I couldn’t tự the work. (Tôi quan sát rằng tôi ko thể thao tác làm việc được)

Find đem nghĩa “cho rằng, coi”:

• I found the British weather very cold. (Tôi nhận định rằng khí hậu nước Anh đặc biệt lạnh)

Ngoài rời khỏi, find cũng hoàn toàn có thể là danh kể từ với ý nghĩa sâu sắc “vật nhìn thấy, nhất là vật có mức giá trị hoặc dễ dàng chịu”.

Ví dụ:

• This café’s quite a find – I had no idea there was anywhere lượt thích it around here. (Quán cafe mới nhất trừng trị hiện tại này khá có tiếng – tôi ko biết đem điểm này tựa như vậy xung quanh phía trên không)

Cách sử dụng và cấu tạo find vô giờ đồng hồ Anh

công thức find

Sau find là gì? Hay find + gì là những vướng mắc công cộng của những người học tập giờ đồng hồ Anh. Thực tế, find hoàn toàn có thể kết phù hợp với tính kể từ, danh kể từ và mệnh đề. Sau đó là những công thức cấu tạo find phổ cập và cơ hội dùng:

1. Cấu trúc find + Danh kể từ + Danh từ

Cấu trúc này đem ý nghĩa sâu sắc nhận biết việc gì hoặc ai bại liệt rời khỏi sao.

Ví dụ:

• I find that idea a great one. (Tôi thấy ý tưởng phát minh bại liệt vô nằm trong tuyệt vời)

• I find him a handsome guy. (Tôi thấy anh ấy là 1 trong những siêu mẫu trai)

• I find Jenny an intelligent student. (Tôi thấy Jenny là 1 trong những học viên thông minh)

• I don’t find him an easy person vĩ đại get on with. (Tôi ko thấy anh ấy là kẻ dễ dàng gần)

>>> Xem thêm: Cấu trúc câu vô giờ đồng hồ Anh thông thườn và tương đối đầy đủ nhất

2. Cấu trúc find + Danh kể từ + Tính từ

Công thức find này cũng đem nghĩa nhận biết việc gì hoặc ai bại liệt rời khỏi sao, vô bại liệt tính kể từ được dùng làm tế bào miêu tả danh kể từ.

Ví dụ:

• Do you find John difficult vĩ đại talk to? (Bạn đem thấy John khó khăn rỉ tai không?)

• In a unanimous verdict, the jury found him guilty of the murder. (Trong phiên phán quyết tán thành, bồi thẩm đoàn tuyên tía anh tao đem tội phạm giết mổ người)

• I find this film very interesting. (Tôi thấy bộ phim truyện này đặc biệt thú vị)

>>> Tìm hiểu thêm: Quá khứ của find: Cách phân chia V2, V3 của find và bài bác luyện áp dụng

3. Cấu trúc find + It + Tính từ

Tính kể từ

Sau find là gì? Find theo đòi sau tự V-ing hoặc vĩ đại V? Sau find hoàn toàn có thể lên đường cùng theo với It và tính kể từ với công thức:

S + find + it + tính kể từ + vĩ đại V

Cấu trúc “find + it + tính từ” là 1 trong những cấu tạo câu vô giờ đồng hồ Anh được dùng nhằm biểu diễn miêu tả cảm biến của những người trình bày, người ghi chép về một việc gì bại liệt. Trong cấu tạo này, “it” là tân ngữ fake, Tức là “cái đó”.

Ví dụ:

• I find it interesting. (Tôi thấy vấn đề đó thú vị)

• I find it difficult. (Tôi thấy vấn đề đó khó khăn khăn)

• I find it easy. (Tôi thấy vấn đề đó dễ dàng dàng)

• She doesn’t find it easy vĩ đại talk about her problems. (Cô ấy ko thấy đơn giản Khi nói đến yếu tố của mình)

4. Cấu trúc find + V-ing + Tính từ

find lên đường với giới kể từ gì

Sau find là V-ing hoặc to-V? quý khách hàng hoàn toàn có thể sử dụng V-ing sau find, vô bại liệt V-ing vào vai trò như 1 cụm danh kể từ và tính kể từ chung tế bào miêu tả mang lại hành vi được nói đến việc.

Ví dụ:

• I find living in the thành phố very stressful. (Tôi thấy cuộc sống đời thường ở TP. Hồ Chí Minh đặc biệt áp lực)

• I find learning Korean very useful. (Tôi thấy học tập giờ đồng hồ Hàn đặc biệt hữu ích)

5. Cấu trúc find + that + mệnh đề

Hoặc 

Cấu trúc “find that” là 1 trong những cấu tạo câu vô giờ đồng hồ Anh được dùng nhằm biểu diễn miêu tả cảm biến hoặc trừng trị hiện tại của những người trình bày, người ghi chép về một vấn đề, hành vi này bại liệt. Trong cấu tạo này, “that” là mệnh đề mối quan hệ, bổ sung cập nhật vấn đề về việc việc, hành vi.

Ví dụ:

• The study found that men who were married lived longer than thở those who were not. (Nghiên cứu giúp xác minh những người dân con trai đang được kết duyên thông thường sinh sống lâu rộng lớn những người dân ko kết hôn)

• I found (that) I could easily swim a mile. (Tôi nhận biết (rằng) tôi hoàn toàn có thể đơn giản bơi lội được một dặm)

• We came trang chính vĩ đại find (that) the cát had had kittens. (Chúng tôi về căn nhà và trừng trị xuất hiện rằng con cái mèo đang được sinh mèo con)

Cấu trúc find lên đường với giới kể từ gì?

Cấu trúc find lên đường với giới kể từ gì

Cấu trúc find hoàn toàn có thể lên đường với khá nhiều giới từ không giống nhau, tùy nằm trong vô văn cảnh dùng. Dưới đó là một trong những giới kể từ thông thường được dùng với cấu tạo “find”:

1. In: nhìn thấy ở đâu

• I found my keys in the pocket of my jeans. (Tôi đang được nhìn thấy khóa xe của tớ vào trong túi quần jean của tôi)

• I found a lost dog in the park. (Tôi đang được nhìn thấy một con cái chó bị lạc vô công viên)

• I found a new job in the thành phố. (Tôi đang được tìm kiếm ra một việc làm mới nhất ở trở thành phố)

2. On: nhìn thấy bên trên kiểu mẫu gì

• I found a book on the table. (Tôi đang được nhìn thấy một cuốn sách bên trên bàn)

• I found a coin on the ground. (Tôi đang được nhìn thấy một đồng xu bên trên đất)

• I found a solution on the Internet. (Tôi đang được nhìn thấy một biện pháp bên trên Internet)

>>> Xem thêm: Cách sử dụng on in at chuẩn chỉnh ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 

3. Under: nhìn thấy bên dưới kiểu mẫu gì

Under: nhìn thấy bên dưới kiểu mẫu gì

• I found my phone under the bed. (Tôi đang được nhìn thấy điện thoại cảm ứng của tớ bên dưới giường)

• I found a lost cát under the siêu xe. (Tôi đang được nhìn thấy một con cái mèo bị lạc bên dưới xe pháo dù tô)

• I found a treasure map under the tree. (Tôi đang được nhìn thấy một phiên bản vật dụng kho tàng bên dưới cây)

4. Behind: nhìn thấy sau kiểu mẫu gì

• I found my keys behind the sofa. (Tôi đang được nhìn thấy khóa xe của tớ sau ghế sofa)

• I found a lost dog behind the house. (Tôi đang được nhìn thấy một con cái chó bị lạc sau nhà)

• I found a secret passage behind the wall. (Tôi đang được nhìn thấy một lối lên đường kín đáo sau bức tường)

5. Between: nhìn thấy thân thiện vật gì và kiểu mẫu gì

• I found my phone between the couch and the table. (Tôi đang được nhìn thấy điện thoại cảm ứng của tớ thân thiện ghế sofa và bàn)

• I found a lost cát between the buildings. (Tôi đang được nhìn thấy một con cái mèo bị lạc trong số những tòa nhà)

• I found a secret message between the lines. (Tôi đang được nhìn thấy một thông điệp kín đáo trong số những loại chữ)

6. Among: nhìn thấy vô số kiểu mẫu gì

• I found my keys among my clothes. (Tôi đang được nhìn thấy khóa xe của tớ vô số ăn mặc quần áo của tôi)

• I found a lost dog among the trees. (Tôi đang được nhìn thấy một con cái chó bị lạc vô số những cây cối)

• I found a secret passage among the ruins. (Tôi đang được nhìn thấy một lối lên đường kín đáo vô số những tàn tích)

7. From: nhìn thấy kể từ ai hoặc kiểu mẫu gì

• I found out the answer from my friend. (Tôi đang được dò thám rời khỏi câu vấn đáp kể từ chúng ta tôi)

• I found a lost dog from the shelter. (Tôi đang được nhìn thấy một con cái chó bị lạc kể từ trại động vật)

• I found a secret message from my father. (Tôi đang được nhìn thấy một thông điệp kín đáo kể từ phụ vương tôi)

8. By: nhìn thấy tự ai hoặc kiểu mẫu gì

• I found my keys by the door. (Tôi đang được nhìn thấy khóa xe của tớ ở kề bên cửa)

Xem thêm: chicklit là gì

• I found a lost dog by the river. (Tôi đang được nhìn thấy một con cái chó bị lạc ở kề bên sông)

• I found a secret passage by the ruins. (Tôi đang được nhìn thấy một lối lên đường kín đáo ở kề bên những tàn tích)

Ngoài rời khỏi, cấu trúc “find” hoàn toàn có thể lên đường với những giới kể từ không giống tùy nằm trong vô văn cảnh dùng.

Cấu trúc find trong những cụm kể từ và trở thành ngữ phổ biến

Cấu trúc find trong những cụm kể từ và trở thành ngữ phổ biến

1. Cụm từ

Một số cụm kể từ đem find phổ cập, thông thường sử dụng vô cuộc sống mỗi ngày như:

Find out: dò thám rời khỏi, trừng trị hiện tại ra

Find something hard to: thấy trở ngại vô việc

Find something easy to: thấy đơn giản vô việc

Find something funny: thấy điều gì bại liệt buồn cười

Find something interesting: thấy điều gì bại liệt thú vị

Find something boring: thấy điều gì bại liệt nhàm chán

Find something difficult: thấy điều gì bại liệt khó khăn khăn

Find something easy: thấy điều gì bại liệt dễ dàng dàng

Find something impossible: thấy điều gì bại liệt ko thể

Find something possible: thấy điều gì bại liệt đem thể

Find one’s way: dò thám đường

Find a job: dò thám việc làm

Find a place: dò thám một địa điểm

Find a solution: dò thám giải pháp

Find a new home: dò thám căn nhà mới

Find a new love: dò thám tình thương yêu mới

Find a new hobby: dò thám sở trường mới

Find a new meaning in life: dò thám ý nghĩa sâu sắc mới nhất vô cuộc sống

2. Thành ngữ (idioms)

Thành ngữ (idioms)

Một số thành ngữ phổ cập đem find như:

Find one’s feet: thích ứng với cùng một trường hợp mới nhất.

Ví dụ: It took mạ a few months vĩ đại find my feet in my new job. (Tôi tổn thất vài ba mon nhằm thích ứng với việc làm mới nhất của mình)

Find favor in someone’s eyes: lấy được lòng ai bại liệt.

Ví dụ: I did my best vĩ đại find favor in my boss’s eyes. (Tôi đang được nỗ lực rất là nhằm lấy được lòng sếp của mình)

Find something in common: dò thám rời khỏi điểm công cộng với ai bại liệt.

Ví dụ: We found a lot in common and quickly became friends. (Chúng tôi nhìn thấy thật nhiều điểm công cộng và nhanh gọn lẹ trở nên chúng ta bè)

Find one’s voice: nhìn thấy lời nói của tớ.

Ví dụ: She finally found her voice and spoke out against injustice. (Cô ấy sau cuối đang được nhìn thấy lời nói của tớ và lên giờ đồng hồ ngăn chặn bất công)

Find oneself: nhìn thấy chủ yếu bản thân.

Ví dụ: I’m still trying vĩ đại find myself. (Tôi vẫn đang được nỗ lực nhìn thấy chủ yếu mình)

>>> Tìm hiểu thêm: 100 động kể từ bất quy tắc thông thường bắt gặp & 30 danh kể từ bất quy tắc phổ biến

Bài luyện cấu tạo find đem đáp án

bài tập

1. Điền kể từ phù hợp vô khu vực trống:

• I find my new job (interesting / interest).

• I find the math problem (difficult / difficulty).

• I find the movie (funny/ fun).

• I find the book (long / longer).

• I find the thành phố (beautiful / beauty).

2. Điền kể từ phù hợp vô khu vực trống

1. I find Jenny an ……….. girl (intelligence).

2. All staffs found it………. (challenge) vĩ đại finish the deadline on time.

3. She found the online registration system very…………. (complicate).

4. Her boyfriend found her xanh rớt dress…….. (beauty).

5. She find it…….. (difficult) vĩ đại solve this problem.

3. Sắp sếp những kể từ sau trở thành câu đem nghĩa

1. The supervisor / find/ her opinion/ great one.

2. The teacher / find/ difficult/ explain/ this exercise.

3. I/ find/ painting/ boring.

4. I/ find/ make/ ice cream/ interesting.

5. I/ find/ jog / good/ health.

Đáp án:

Bài luyện 1

• I find my new job interesting.

• I find the math problem difficult.

• I find the movie funny.

• I find the book long.

• I find the thành phố beautiful.

Bài luyện 2

1. intelligent

2. challenging

3. complicated

4. beautiful

5. difficult

Bài luyện 3

1. The supervisor finds her opinion a great one. 

2. The teacher finds it difficult vĩ đại explain this exercise. 

3. I find painting boring.

4. I find making ice cream interesting.

Xem thêm: jello là gì

5. I find jogging good for health.

Hy vọng nội dung bài viết đang được khiến cho bạn nắm rõ rộng lớn về những ý nghĩa sâu sắc của động kể từ “find” cũng tựa như các cấu trúc find phổ cập vô giờ đồng hồ Anh. Việc nắm rõ về kiểu cách sử dụng những cấu tạo giờ đồng hồ Anh tiếp tục khiến cho bạn thoải mái tự tin Khi tiếp xúc hoặc đạt điểm trên cao trong những bài bác đua.

>>> Tìm hiểu thêm: Cách ghi chép số trật tự vô giờ đồng hồ Anh và phân biệt với số đếm