forgot là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/fə'get/

Bạn đang xem: forgot là gì

Thêm vô tự điển của tôi

chưa đem công ty đề
 • động từ

  quên, ko lưu giữ đến

 • coi thông thường, coi nhẹ

 • quên

  to forget about something

  quên kiểu mẫu gì

 • bất tỉnh

 • không đứng đắn (hành động), ko trang nghiêm (ăn nói); thiếu thốn tự động trọng

  Xem thêm: as nghĩa là gì

  Cụm từ/thành ngữ

  eaten bread is soon forgotten

  ăn cháo tè bát

  to forget oneself

  quên mình

  to forgive and forget

  tha loại và quăng quật qua

  Xem thêm: salvage value là gì

  Từ ngay sát giống

  forgotten unforgotten never-to-be-forgotten


Từ vựng giờ Anh bám theo công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản