hand in nghĩa là gì

/hænd ɪn/ 

Nộp lại, gửi lại (tài liệu hoặc bài bác tập)

Bạn đang xem: hand in nghĩa là gì

Ex: Please hand in your completed forms to tướng the reception desk.

(Vui lòng nộp những biểu hình mẫu tiếp tục hoàn thiện của công ty bên trên quầy lễ tân.)

Từ đồng nghĩa

Submit /səbˈmɪt/ 

(v): Nộp, gửi

Ex: Students are required to tướng submit their essays by the deadline.

(Yêu cầu SV nộp bài bác luận của mình đích hạn.)

Xem thêm: acquisition nghĩa là gì

Từ trái ngược nghĩa

Keep /kiːp/ 

(v): Giữ, lưu giữ lại

Ex: Don't forget to tướng keep a copy of the document for yourself.

(Đừng quên níu lại một bạn dạng sao của tư liệu cho chính mình.)


Bình luận

Xem thêm: eke out là gì

Chia sẻ

Bình chọn:

4.9 bên trên 7 phiếu