in exchange for là gì

Bạn đang xem: in exchange for là gì

Xem thêm: preoccupied là gì

In place of: something is (usually) temporarily put in the spot of another thing
Ex: I will be going lớn the show in place of her
In exchange for: trading items with another
Ex: in exchange for my money give bủ a ride trang chủ
Instead of: using/doing a different thing and not another
Ex: Instead of coming over we should go get lunch

thanks for the input real quick ,u r the real mvp

[Tin tức] Này bạn! Người học tập nước ngoài ngữ! Bạn với biết phương pháp nâng cao tài năng ngữ điệu của tớ không❓ Tất cả những gì bạn phải thực hiện là nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của mình!Với HiNative, bạn cũng có thể nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của tớ không tính tiền ✍️✨. Đăng ký