in the other hand là gì

Chúng tao người sử dụng On the one hand cùng theo với những ý tưởng tích cực (On the one hand + postive ideas)
Chúng tao người sử dụng On the other hand cùng theo với những ý tưởng tương phản hoặc đối nghịch (On the other hand + contrasting/ opposing) ideas).

   E.g 1: On the one hand, England is a beautiful and interesting country.
              (Một mặt, nước Anh là 1 non sông xinh đẹp nhất và thú vị)
              On the other hand, the weather is not good.
              (Mặt khác, không khí ko chất lượng tốt tí nào)
   E.g 2: On the one hand, I can enjoy the beautiful fresh morning air.
              (Một mặt, tôi hoàn toàn có thể tận thưởng không gian buổi sáng sớm xinh tươi nhập lành)
              On the other hand, it is in the middle of winter and it’s a little bit cold.
              (Mặt khác, này là thân thiện ngày đông và tương đối lạnh)
   E.g 3: On the one hand, working from home page saves time, as it is not necessary lớn travel lớn work.

Bạn đang xem: in the other hand là gì

              (Một mặt, thao tác tận nơi tiết kiệm chi phí thời hạn vì thế ko quan trọng nên đi đi lại lại nhằm thực hiện việc).

              On the other hand, I could become very lonely

              (Mặt khác, tôi hoàn toàn có thể trở thành đặc biệt cô đơn).
   E.g 4: On the one hand, that movie had fantastic special effects.
              (Một mặt, bộ phim truyền hình cơ đem những cảm giác đặc biệt quan trọng tuyệt vời)
              On the other hand, it was a little bit too long.
              (Mặt khác, nó tương đối nhiều năm một chút).
   E.g 5: On the one hand, travelling abroad broadens the mind.

              (Một mặt, lên đường phượt quốc tế không ngừng mở rộng tri thức).
              On the other hand, it can be expensive for some.

              (Mặt khác, nó hoàn toàn có thể giắt với một số trong những người).

Tuy nhiện tất cả chúng ta nên rời những lỗi này:

1. Không nên thể hiện những câu không tồn tại ý tương phản:
       E.g: On the one hand, travelling abroad enables us lớn have new experiences.
               (Một mặt, lên đường phượt quốc tế chung tất cả chúng ta đem những hưởng thụ mới)
               On the other hand, it allows us lớn gain an understanding of other cultures.
               (Mặt khác, nó được chấp nhận tất cả chúng ta nắm rõ về những nền văn hóa truyền thống khác).

   Tốt rộng lớn, tất cả chúng ta nên ghi chép thế này:  
       E.g: On the one hand, travelling abroad broadens the mind.
               (Một mặt, lên đường phượt quốc tế chung không ngừng mở rộng tâm trí).
               On the other hand, it can be expensive for some.
               (Mặt khác, nó hoàn toàn có thể giắt với một số trong những người).

Xem thêm: prefrontal cortex là gì

  2. Không ghi chép theo phong cách heo sau vày một danh sách:
       E.g: On the one hand, there are many advantages lớn travelling abroad … + advantages 1, 2, 3 etc

               (Một mặt, có khá nhiều tiện nghi khi lên đường phượt quốc tế … + tiện nghi 1, 2,3 …)
               On the other hand, there are also many disadvantages … + disadvantages 1, 2, 3 etc

              (Mặt khác, cũng có thể có nhiều bất tiện nghi … + bất tiện nghi 1, 2, 3 …)

On the one hand và On the other hand

Đăng ký bất kể khi này tại:

Xem thêm: prima donna là gì

Trung tâm Ngoại Ngữ Trí Tuệ - BIET

Đc: 50 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang

Đt: 0258 3833 207   Hotline: 0913607081   Email: This gmail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled lớn view it.