translate là gì

Ngoại động từ

Dịch, thông dịch, biên dịch
to translate an English book into Vietnamese
dịch một cuốn sách giờ Anh sang trọng giờ Việt
Có thể dịch sang trọng loại giờ khác
most poetry doesn't translate well
thơ phần rộng lớn là ko dịch hoặc được
Hiểu
I translated her silence as assent
tôi hiểu sự yên lặng của cô ý tao Có nghĩa là đồng ý
Chuyển sang trọng, biến đổi thành; thể hiện nay ra
to translate emotion into action
biến tình yêu trở thành hành động
to translate dream into reality
biến ước mơ trở thành hiện nay thực
to translate poetry into music
chuyển thơ trở thành nhạc, phổ nhạc trở thành thơ
to translate Lenin's teachings into reality
thực hiện nay câu nói. dạy dỗ của Lê-nin
It's time đồ sộ translate our ideas into action
Đã đến thời điểm nên thể hiện nay tư tưởng của tất cả chúng ta trở thành hành động
Giải quí, coi là
kindly translate
xin ông phấn khởi lòng phân tích và lý giải rõ rệt mang đến ý ông mong muốn nói
do not translate my hesitation as ill-will
xin anh chớ coi sự vì thế dự của tôi là thiếu hụt thiện chí
Thuyên trả (một vị giám mục) sang trọng địa phận khác
Truyền lại, truyền đạt lại (bức điện)
(toán học); (kỹ thuật) mang đến tịnh tiến