innovation nghĩa là gì

Công cụ cá nhân
 • /[¸inə´veiʃən]/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thay đổi, sự cơ hội tân

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sáng con kiến, sáng sủa tạo

  Kỹ thuật công cộng

  sự cải tạo
  sự cải tiến

  Kinh tế

  cải tiến
  innovation generating product
  sản phẩm cải tiến
  đổi mới
  sự cơ hội tân
  sự thay đổi mới

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  addition , alteration , contraption , cutting edge * , departure , deviation , introduction , last word * , latest thing * , leading edge * , modernism , modernization , modification , mutation , newness , notion , permutation , shift , variation , vicissitude , wrinkle * , change , invention , novelty

  Từ ngược nghĩa

  Bạn đang xem: innovation nghĩa là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Xem thêm: fore là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

;